Nyheter

Ökad vinst för Skanska

Såväl rörelseresultat som orderingång ökade för Skanska under årets första tre månader visar företagets delårsrapport.

Skanskas orderingång i byggverksamheten uppgick till 32,5 miljarder kronor under årets första kvartal. Samma period förra året hade de en orderingång på 24,3 miljarder.

Rörelseresultatet landade på 656 miljoner kronor – att jämföra med 519 miljoner i fjol – och rörelsemarginalen i byggverksamheten blev 2,0 (1,9) procent.

Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 929 (157) miljoner kronor under perioden.