Nyheter

Ökad vinst för Skanska

Byggjätten Skanska visar positiva tongångar i årets tredje kvartalsrapport. Företaget redovisar en ökad orderingång och tror på en stabil bostadsmarknad.

— Tredje kvartalet visar ett fortsatt förbättrat resultat med goda försäljningsvinster från vår kommersiella utvecklingsverksamhet samt starka marginaler i flera av våra byggverksamheter, kommenterar Skanskas vd Johan Karlström i rapporten.

Företagets vinst före skatt ligger 1 656 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Motsvarande period i fjol var vinsten 1 485 miljoner kronor.

Enligt analytiker som Reuters talat med var vinsten högre än väntat, rapporterar TT.

— Flertalet av våra affärsenheter har klarat sig väl genom det besvärliga ekonomiska läget, säger Johan Karlström i rapporten men poängterar att prognosen för de kommande kvartalen ser blandad ut.

— Vissa delar, som den svenska byggverksamheten och bostadsutvecklingen, kommer att präglas av tydlig expansion medan andra områden, som byggmarknaden i Storbritannien, kommer att visa en viss nedgång, skriver han.

Intäkterna är fortsatt lägre jämfört med föregående år både i svenska kronor och i lokal valuta. Skanska räknar också med att intäkterna i lokal valuta under 2010 kommer att bli cirka 10 procent lägre än under 2009. Orderingången har dock varit högre än intäkterna under de senaste tolv månaderna, noterar Johan Karlström.

Sett över hela niomånadersperioden januari till september 2010 så har orderingången ökat med sju procent jämfört med samma period föregående år, från 94,6 till 101,3 miljoner kronor.