Nyheter

Ökade intäkter för JM

JM förbättrade resultatet och ökade sina intäkter under årets första tre månader. Det visar företagets kvartalsrapport.

Under första kvartalet ökade JM:s intäkter till 3 037 miljoner kronor jämfört med 2 875 miljoner samma period föregående år.

Även rörelseresultatet förbättrades till 379 miljoner kronor, att jämföra med 335 miljoner kronor året före.

Resultatet efter skatt landade på 283 (208) miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 12,5 (11,7) procent.

Företaget sålde 697 bostäder under perioden och produktionsstartade 694. Första kvartalet 2013 sålde de 709 bostäder och produktionsstartade 574.