Nyheter

Ökade kostnader för vatten och avlopp

Under de senaste åren har VA-taxan, vatten och avlopp, ökat tre gånger mer än den allmänna inflationen.

Priset skiljer kraftigt mellan olika kommuner. Dyrast är det för boende i Tanum, billigast i Stockholm och Huddinge. Störst procentuell höjning står Södertälje och Skövde för.

Kostnaderna för vatten och avlopp ökar. Det framgår av en ny studie från Nils Holgerssongruppen där prisskillnader mellan olika kommuner redovisas. Trots de kraftiga ökningarna väntar ännu större prishöjningar framöver när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen, spår Kjell Berndtsson ordförande för Nils Holgerssongruppen.

 Vissa kommuner förändrar inte sin VA-taxa medan andra har gjort kraftiga förändringar under flera år. Sedan 2012 är det 30 kommuner i riket som har höjt VA-taxan med 25 procent eller mer. Två kommuner, Södertälje och Skövde, har höjt taxan med mer än 60 procent sedan 2012.

För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för VA på 4 250 kr/år inklusive moms. Det är 96 procent dyrare i Tanums kommun som har rikets högsta pris (8 855 kr/år). I landets billigaste kommuner, Stockholm och Huddinge, är priset 65 procent lägre än rikets medel (1 495 kr/år).

Det svenska vatten- och avloppssystemen är på många håll gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och fler översvämningar.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning och löpande drift och underhåll är naturligt. Men det är inte rimligt att VA-kunder, genom ökade taxor, även ska bära kostnader för klimatanpassning av offentlig infrastruktur. Här behöver vi föra en gemensam diskussion om hur utbyggnaden och uppgraderingen av VA-systemen ska finansieras, säger Kjell Berndtsson i ett pressmeddelande.

 

FAKTA

Högsta VA-kostnader:

Tanum, Ockelbo, Tjörn, Mörbylånga, Hofors.

Lägsta VA-kostnader:

Stockholm,  Huddinge, Solna, Västerås, Lidingö.

Nils Holgerssongruppen: Sedan 1996 ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisskillnader som finns mellan olika kommuner vad gäller ex avfall, vatten, avlopp, el och fjärrvärme.