Nyheter

Ökat intresse för kreditgarantier

Intresset för kreditgarantier ökar och fler ansöker om förhandsbesked och avtal.
Ansökningarna har ökat med 131 respektive 57 procent jämfört med förra året, enligt Boverket.

Kreditgarantier har funnits sedan länge, men under 2016 har Boverket sett ett ökat intresse bland banker och byggherrar.
Fler ansöker om förhandsbesked och avtal och antalet ansökningar har under 2016 ökat med 131 respektive 57 procent jämfört med samma period förra året. 

– I år satsar Boverket extra på att informera om kreditgarantins möjligheter. Med den ökade kunskapen om kreditgarantier har vi märkt att projekt som annars inte sett dagens ljus har kunnat starta. Det här är ytterligare ett verktyg för oss på Boverket att bidra till ett ökat byggtempo, säger Anna Dyberg-Ek, i ett pressmeddelande. 

Kreditgarantin beskrivs enklast som en försäkring som kan tecknas för lån till ny- och ombyggnad av bostäder.
Garantin ger ett skydd mot kreditförluster och minskar därför behovet av egen kapitalinsats eller topplån för den som vill bygga, något som gynnar såväl byggherren som banken.
Kreditgarantier kan lämnas för lån för upp till 90 procent av marknadsvärdet som Boverket bedömer utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden. För hus som upplåts med kooperativ hyresrätt kan garanti lämnas upp till 95 procent av marknadsvärdet.
I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp.