Nyheter

Ökat resultat och omsättning för Zengun

Mick Salonen Högberg, vd för Zengun
Mick Salonen, vd och koncernchef för Zengun, presenterar rapporten för årets första kvartal. Foto: Zengun

Zeugun har presenterat sin delårsrapport för årets första kvartal.
Rapporten visar på växande omsättning och ökat rörelseresultat i kvartalet.

Mick Salonen, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:
– 2024 inleddes med fortsatt hög produktionstakt i våra projekt runt om i Stockholm och stärkt lönsamhet för bolaget som helhet. Vi gläds åt samarbeten med beställare som driver på för en hållbar stadsutveckling och snabbare klimatomställning.

Några milstolpar från kvartalet som lyfts i rapporten är att Pembroke inlett uthyrningen av de två översta våningsplanen i fastigheten Hästen 21, som Zengun just nu bygger i centrala Stockholm.

Under kvartalet avklarades också den stora gjutningsetappen för källarvåningen i kontorsprojektet Portalen i kvarteret Hangö, som Zengun bygger i Södra Värtahamnen. Byggherre i det projektet är Bonnier Fastigheter.

Zengun kvartal 1 2024:

  • Nettoomsättningen uppgick till 703,8 Mkr (688,6)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37,5 Mkr (31,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 5,3% (4,6%)
  • Resultat före skatt uppgick till 13,7 Mkr (16,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80,2 Mkr (32,9)
  • Orderingången uppgick till 1 059,7 Mkr (537,6)
  • Orderstocken uppgick till 3 147,7 Mkr (3 482,2)