Nyheter

Ökning av antalet påbörjade lägenheter 2017

Preliminärt påbörjades 64 000 lägenheter 2017 enligt SCB. Foto: Susanne Bengtsson

Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 64 000 lägenheter under 2017, visar statistik från SCB. Det är 8 procent fler lägenheter jämfört med 2016 då 59 518 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 50 750 lägenheter under året vilket är 9 procent fler än under 2016. Av dessa nya lägenheter är ca 51 procent hyresrätter.

I småhus påbörjades 13 250 lägenheter vilket är ungefär lika många som under 2016.

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 4 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.