Ökning av antalet påbörjade lägenheter 2017

Ökning av antalet påbörjade lägenheter 2017
Preliminärt påbörjades 64 000 lägenheter 2017 enligt SCB. Foto: Susanne Bengtsson

Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 64 000 lägenheter under 2017, visar statistik från SCB. Det är 8 procent fler lägenheter jämfört med 2016 då 59 518 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 50 750 lägenheter under året vilket är 9 procent fler än under 2016. Av dessa nya lägenheter är ca 51 procent hyresrätter.

I småhus påbörjades 13 250 lägenheter vilket är ungefär lika många som under 2016.

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 4 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.

Relaterade artiklar

Bostadsministern vill se mer eget ägande
Inbromsning av lägenhetsbyggandet
Så bygger vi bostäder för vanliga inkomster
Så skapar vi bra bostäder för fler