Nyheter

Ökning av byggkonkurser

72 företag inom byggindustrin gick i konkurs under augusti 2014.

Det är en ökning med 14 procent jämfört med samma månad förra året, då 63 företag gick i konkurs.
Statistiken kommer från Tillväxtanalys.

Totalt under augusti månad 2014 försattes 402 företag (inkluderat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 467 företag augusti 2013, vilket innebar en minskning med 14 procent.