Nyheter

Ökning av dödsfall i byggindustrin 2020

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

2020 omkom fler personer inom den privata byggindustrin är året innan.  Däremot minskade antalet arbetsolyckor samtidigt som anmälda arbetssjukdomar i byggbranschen är de hittills lägst uppmätta.

Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd över arbetsskador i byggbranschen 2020.

Under 2020 inträffade nio dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är sex fall fler än 2019 och över genomsnittet för den senaste tioårsperioden. 

– Den långsiktiga trenden är något bättre än vad som syns i dödstalen, men antalet dödsolyckor är fortfarande alldeles för högt och på en oacceptabel nivå. Det nollvision som gäller, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Enligt den årliga rapporten från Byggindustrins Centrala arbetsmiljöråd syns däremot en positiv utveckling för arbetsskador och arbetsolyckor bland bygg- och anläggningsföretag i den privata byggindustrin.

Arbetssjukdomarna hade under 2000-talet en snabbt sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren. Antalet registrerade fall för år 2020, 282, är en minskning med 15 procent sedan föregående år, vilket gjorde att frekvensen sjönk till 1,4 fall per 1000 sysselsatta. I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 136 fall (48 %)

– 15 procent är stor skillnad, och något som vi ska glädjas över. Alla kurvor som pekar nedåt är positiva. Men varför arbetssjukdomarna minskat kan jag bara spekulera i. Under coronaåret kan det vara så att man inte sökt sjukvård för icke akuta bekymmer på samma sätt. Även anmälningsbenägenheten kan ha minskat, säger Berndt Jonsson.

Även arbetsolyckorna minskade något 2020 jämfört med året innan. 2020 registrerades 2168 olyckor i byggbranschen med frånvaro som följd. Det ger en frekvensen 10,7 olyckor per 1000 sysselsatta, att jämföra med 10,9 föregående år.

Olyckor relaterade till fysisk överbelastning dominerar med 422 (20 %). Andra vanliga olyckor är också skador från verktyg och redskap 381 (18 %), ras, fall och bristning av material 275 (13 %), fall från höjd 255 (12 %). Fall på samma nivå (snubbling) medförde 200 olyckor (9 %).

Som ett led i att minska antalet olyckor i byggbranschen ytterligare blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet.

Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin.