Nyheter

Olaglig upphandling i badbygge

Det kommunala bolaget Sundsvall Arena bröt mot lagstiftningen vid bygget av Himlabadet. Det slår Konkurrensverket fast.

Sundsvalls kommun beslutade 2007 att bygga äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall. Det första spadtaget togs i augusti 2008 och badet invigdes i juni 2010.

Men när byggherren Sundsvall Arena gav tre större tilläggsuppdrag till företag som redan var kontrakterade bröt man mot Lagen om offentlig upphandling. Det menar Konkurrensverket.

De tre tilläggsuppdragen omfattade 33,5 miljoner kronor och handlade om en surfanläggning, en ny hiss och en höjning av rutschkanetornet, samt en förlängning av en rutschkana.

Sundsvall Arena menar att de här tre större uppdragen inte gick att skilja från det ursprungliga kontraktet utan stora tekniska eller ekonomiska problem. Men det räcker inte som argument, enligt Konkurrensverket. Myndigheten menar att det var dålig planering eller sent tillkomna önskemål som ledde till tilläggsuppdragen.

— Det hade varit svårt att plocka in nya aktörer mitt under ett pågående byggprojekt med den här komplexiteten. Men med facit i hand skulle vi ha haft mer färdiga bygghandlingar innan vi satte spaden i jorden, säger Maria Åslin, vd för Sundsvall Arena.

Konkurrensverket bedömer att Sundsvall Arena har gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar, något som kan straffas med en straffavgift. Men eftersom tilläggsbeställningarna vid Himlabadet gjordes innan avgiftsreglerna trädde i kraft klarar sig Sundsvall Arena utan ekonomiska följder.

Konkurrensverket har under 2010 granskat flera upphandlingar av byggprojekt. Även Halmstad kommun och Färgelanda kommun har fått kritik av Konkurrensverket för byggupphandlingar.