Nyheter

Olagliga sjöbodar kan fälla hel nämnd

127 sjöbodar byggdes i Mellerud i strid med detaljplan och strandskyddsregler. Nu åtalas hela byggnadsnämnden för tjänstefel.

— Egentligen kan en sån här sak inte inträffa, säger Göran Bengtsson, länsöverdirektör i Västra Götaland.

Rättegången inleds i morgon, torsdag, vid Vänersborgs tingsrätt och väntas pågå i fem dagar. Åklagare Sune Johansson har åtalat samtliga sju politiker i byggnadsnämnden samt stadsarkitekten i Melleruds kommun för tjänstefel.

Bakgrunden är att Melleruds kommun ville utveckla fritidslivet och turismen i Sunnanå hamn. En detaljplan med flera förrådsbyggnader togs fram och en exploatör var intresserad av att bygga.

Men exploatören bedömdes vara för svag ekonomiskt sett och löstes från uppdraget. I stället började exploatören Frykvalla Fastigheter bygga bodarna.

— Sen kom Frykvalla med ett modifierat förslag om att bygga bättre förråd på vatten, berättar Robert Svensson, kommunalråd i Mellerud.

Byggnadsnämnden gav Frykvalla bygglov, trots att bodarna hamnade på ett ställe som inte var angivet i detaljplanen, byggdes på pontoner i vattnet och fick en större storlek.

— De ökade på från 12 till 18 kvadratmeter i botten och inreddes till bostäder, säger åklagare Sune Johansson.

Åklagaren åtalar nu politikerna och stadsarkitekten för att bygglov beviljades trots att bodarna stred mot detaljplanen. Dessutom saknades vattendom från miljödomstolen för att bygga i vattnet, och i praktiken saknades tillstånd att bygga på strandskyddat område eftersom länsstyrelsen hade upphävt strandskyddet under förutsättning att man byggde förråd, inte bostäder.

Robert Svensson förklarar byggnadsnämndens beslut med att det rådde begreppsförvirring.

— I förarbetet till detaljplanen pratades det om förråd med möjlighet till övernattning. Men det mellantinget finns inte, det blev fel där, säger Robert Svensson.

Efter en anmälan 2007 uppmärksammade länsstyrelsen bostäderna i vattnet och anmälde dem till åklagarmyndigheten. Åklagaren har dock valt att begränsa åtalet till de 48 bodar som byggdes på pontoner i vattnet.

— Det är fel på de andra också eftersom man medgav vatten- och avloppsanslutning och de ligger inte helt enligt plan. Men vi måste begränsa våra utredningar, säger Sune Johansson.

Samtliga åtalade förnekar brott och menar att bodarna utgör en mindre avvikelse från detaljplanen. Politikerna hävdar också att de har varit missledda av stadsarkitekten och trott att det fanns tillstånd för bodarna.

Sune Johansson har ännu inte bestämt vilken påföljd han ska yrka på i rätten. Straffskalan för tjänstefel av normalgraden sträcker sig från böter till fängelse i två år.

Länsstyrelsen har tills vidare tagit ifrån byggnadsnämnden rätten att utfärda bygglov i Sunnanå hamn och krävt att flera åtgärder utförs i området för att sjöbodarna ska kunna få bygglov. Det handlar bland annat om att bredda bryggor och bygga parkeringsplatser så att allmänheten lättare kan komma fram.

Melleruds kommun räknar med att åtgärderna och bodflytten kommer att kosta 7,3 miljoner kronor. I den summan ingår också en ersättning till Frykvalla Fastigheter för deras räntekostnader under tiden som projektet har stått stilla.

Men det tillkommer också juridiska kostnader och utgifter för att brandskydda bodarna. Totalt räknar kommunen med att notan för de felaktiga byggloven kommer att landa på 9 eller 10 miljoner kronor.

— Det har framskymtat kommentarer att Melleruds kommun har tagit en rövare och skitit i lagstiftningen. Så är det absolut definitivt inte. Det har varit oerhört tungt. Såna här chansningar tar man inte. Det har varit tre jobbiga år, säger Robert Svensson.

Finns det inte ett pedagogiskt problem i och med att bodarna får stå kvar?

— Nej, när åtgärderna är klara kommer det inte att finnas några svartbyggen. Om kommunen hade gjort rätt från början hade det sannolikt sett ut så här, säger Göran Bengtsson, länsöverdirektör i Västra Götaland.

Två av byggnadsnämndens ledamöter sitter kvar i nämnden. Stadsarkitekten arbetar kvar på halvtid men jobbar inte med den nya detaljplanen.