Nyheter

Olika statistik – olika källor

Ökar olyckorna inom byggbranschen? Eller minskar dom? Som läsare är det lätt att bli förvirrad när olika siffror basuneras ut. Vilket är sant? Byggvärlden reder ut snårig statistik.

Ena dagen skriver Byggvärlden att antalet allvarliga olyckor inom byggbranschen ökar. Andra dagen meddelar Sveriges byggindustrier att olyckorna minskar. Båda använder sig av siffror från Arbetsmiljöverket.

Hur kan resultaten bli så olika?
Det enkla svaret lyder: Vi har letat efter svaren på olika ställen.
— Egentligen har båda rätt. Men ni har haft olika källor, säger Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Byggvärlden använde sig av statistik från AMF 2 §. Sveriges Byggindustrier använde sig av den nationella arbetsskadestatistiken. Därav skillnaden.
Att använda sig av AMF 2 § har sina risker, och fördelar. Båda redovisas här nedanför.

Olycksstatistik enligt AMF 2 §:

Förkortning för arbetsmiljöförordningen.
AMF 2 § är till för att Arbetsmiljöverket snabbt ska få kännedom om svåra olyckor.
Ligger inte till grund för nationella arbetsskadestatistiken.
Det är endast allvarliga olyckor och tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket menar att AMF 2 § är en osäker källa. Siffror kan förändras på grund av anmälningsbenägenhet mer än faktiska förändringar.
Å andra sidan är det bara här som man tydligt kan se anmälningar av just allvarliga olyckor, enligt Catarina Edgar, pressekreterare på Arbetsmiljöverket.
Förmodligen finns också ett mörkertal av arbetsgivare som inte anmäler allvarliga olyckor.

Olycksstatistik enligt den nationella arbetsskadestatistiken:

Bygger på anmälningar som görs till Försäkringskassan.