Nyheter

Ombyggnaden av Uppsala stadshus har byggstartats

Henning Larsen Architects har ritat ombyggnaden av stadshuset.

Det blir Peab som får bygga ut och renovera Uppsala stadshus på uppdrag av Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB. Kontraktssumman uppgår till 840 miljoner kronor.

Totalt handlar det om en yta på 27 000 kvadratmeter, varav nybyggnationen utgör 14 000 kvadratmeter. Till detta kommer omgivande miljö på 7 000 kvadratmeter. I det nya stadshuset kommer det bland annat att finnas utställningar, kontaktcenter, reception, konferenscenter, restaurang och kafé. 

Ambitionen är att om- och tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt BREEAM med klassningsnivå Excellent. 

Uppdraget är en generalentreprenad i samverkan. Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i augusti 2021.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2018.

Henning Larsen Architects har ritat ombyggnaden.

Jenny Marcuson Fors