Ombyggt kontorshus vann ROT-priset

Ombyggt kontorshus vann ROT-priset
ROT-priset 2013 tilldelades en anonym 70-talsbyggnad på Östermalm med en trist innergård som har förvandlats till ett modernt kontorshus.
Ombyggnaden av Jarlahuset tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. En anonym kontorsbyggnad på Östermalm med en trist innergård har förvandlats till ett modernt kontorshus med en spektakulär ny glasfasad.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”med en lutande, djärvt rundad och glasad innergård har Jarlahuset tillskapat utökade ytor och erhållit ljusare och öppnare lokaler med fördubblad effektivitet”.

– Bidragen till ROT-priset visar årligen på goda exempel hur byggnader tas tillvara och får en ny användning. Ofta skapas också ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa. Jarlahuset är ett tydligt exempel på detta där myndigheterna Sida och Kronofogden lämnade lokalerna och nu har bland annat företaget Spotify sitt huvudkontor i fastigheten, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, i ett pressmeddelande.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Det vita kontorshuset på Birger Jarlsgatan från 1974  blev så modernt att det snabbt blev fullt uthyrt.  Huset har fått öppna, ljusa kontorslokaler med en helglasad, rundad fasad mot innergården. Det blir en av de första äldre byggnaderna i Stockholm som miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad.

Utmaningen var att göra om låga tak, gamla tekniska system, små cellkontor och trist innergård till moderna lokaler för hyresgäster med höga krav på arkitektur, teknik och miljö. Utöver Spotify har Forma Publishing Group, Talentum Media och Stampen Media Partner sina kontor här.

– Idag rivs många hus från den här tidsperioden för att det anses för svårt att uppfylla de nya kraven på öppenhet, inomhusklimat och energieffektivitet. Eftersom Jarlahuset är q-märkt var det aldrig ett alternativ, men dagens pris visar att det går att förnya fastigheter från 70-talet på ett mycket bra sätt, säger Lars Westman, avdelningschef på NCC Construction.

Juryns motivering:
Jarlahuset, kv Provisorn 4, tilldelas Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. De har på ett innovativt sätt lyckats förvandla en anonym 70? talsbyggnad till en kreativ miljö för moderna företag samtidigt som de hanterat den nytillkomna blåa kulturklassningen.

Med en lutande, djärvt rundad och glasad innergård har de tillskapat utökade ytor och erhållit ljusare och öppnare lokaler med fördubblad effektivitet. Bärande stag som liknar ”vantskruvar” och speglande vertikaler i undertak, vilka bidrar till att trolla bort låga takhöjder, är exempel på smarta tekniska lösningar.

Projektet har genomförts med en samverkansentreprenad (partnering) vilket också är ett plus

 

Jarlahuset, kv Provisorn 4

Beställare/byggherre: Probitas-Immanuelkyrkans förvaltning AB
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: Sweco Architects AB
Total kostnad: 393 miljoner kronor
Yta: 22 200 kvadratmeter