Nyheter

Omfattande skador på Arkitekturskolan

Ingen skadades men en aula gick upp i rök. När Arkitektskolan i Stockholm drabbades av en brand blev de materiella skadorna omfattande.

Rökdoften spred sig snabbt över centrala Stockholm morgonen den 4 maj. Snart stod det klart att KTH: s Arkitektskola drabbats av en kraftig brand.

Elden bröt ut i en låg utbyggnad. Efter mer än 12 timmar fick cirka 75 brandmän kontroll över eldinfernot. Inga personer förolyckades eller skadades svårt, men de materiella skadorna är desto större.

— Utbyggnaden innehöll bland annat en aula. Vi betraktar den som totalförstörd, säger Åsa Dehlin på räddningstjänsten i Stockholm.

Branden utbröt mitt under de febrila förberedelserna inför skolavslutningen. Ett fåtal studenter fick sina slutarbeten förstörda. Huvudbyggnaden, med bland annat biblioteket och studenternas datorer, klarade sig dock undan lågorna.

— Allt är sotigt och rökskadat, men sanerandet ska inte ta så lång tid. Vi behöver bara vara ifrån huset i några dagar, säger skolans prodekanus Leif Brodersen.

Branden har fört med sig att skolan nu står utan verkstad och utställningslokaler. Arkitektföretag och institutioner har dock hört av sig.

— De erbjuder bland annat utställningslokaler och arbetsutrymmen. På längre sikt måste vi dock lösa lokalfrågan. Vi ska flytta hela skolan om några år och idealet vore om vi, till dess, kunde få en byggnad i anslutning till där vi är nu, säger Leif Brodersen.

Efter branden har polisen inlett en utredning. Brottsrubriceringen är allmänfarlig vårdslöshet.

— Men vi kan inte fortsätta med den tekniska undersökningen. Det är för utbränt och för stor rasrisk, säger Lotta Lundquist på Citypolisen.