Nyheter

Omtag för Cirkustomten

Den så kallade Cirkustomten är belägen i korsningen Södra Vägen och Berzeliigatan i Göteborg och består i dag av ett P-hus. Foto: Henrik Ekberg
Den så kallade Cirkustomten är belägen i korsningen Södra Vägen och Berzeliigatan i Göteborg och består i dag av ett P-hus. Foto: Henrik Ekberg

Politikerna i Göteborg är inte nöjda med nuvarande arkitektförslag för Cirkustomten i centrala Göteborg. Därför ska ett nytt förslag tas fram, det tredje i ordningen för den attraktiva tomten, rapporterar GP.

2016 vann Serneke markanvisningstävlingen för tomten där det i dag står ett P-garage och är belägen mellan Kungsportsavenyn och Södra vägen, strax bakom Stadsbiblioteket och Lorensbergsteatern. Efter det har två arkitektförslag tagits fram. Det senaste, som ritades av OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter, vann arkitekttävlingen förra året. Men det slängs nu i papperskorgen, enligt GP.

– Vi ser att resultatet i det här vinnande förslaget inte stämmer överens med de politiska intentionerna och det gör att byggherren nu planerar ett omtag med ny utformning och gestaltning, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg till GP.

Henrik Kant påpekar att dagens förslag har en mer öppen lösning med en allmän plats mellan huskroppen, men att politikerna efterfrågar en byggnad enligt kvartersstadens principer med slutna kvarter.

Sernekes ambition har varit att bygga cirka 250 nya bostäder, verksamhetslokaler och ett underjordiskt parkeringsgarage vid platsen.  

Vilken inriktning tomten får ska tas upp på stadsbyggnadsnämndens möte 22 augusti.

Förslaget från OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter som togs fram förra året men nu skrotas. Bild: OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter
Semrén & Månssons förslag som togs fram 2016, men sen skrotades. Bild: Semrén & Månsson