Nyheter

Omtvistade sjöbodar flyttas

En tredjedel av de omtvistade sjöbodarna i Mellerud måste flyttas, anser både kommunen och länsstyrelsen.

16 av de 48 flytande sjöbodarna vid Sunnanå hamn i Mellerud är ännu inte sålda. Dessa vill både kommunen och länsstyrelsen flytta till en nordlig hamnbassäng, rapporterar Sveriges Radio.

Såväl politiker som sjöbodsägare anser att det bästa vore om allt blir kvar som det är byggt, för att förhindra dyra ombyggnadskostnader för Melleruds kommun. Men länsstyrelsen, som granskat kommunens förslag till detaljplansprogram, håller inte med.

— Man har faktiskt gjort fel som man behöver rätta till. Och att antalet båtplatser återställs anser vi är viktigt, säger Jens Rasmussen, biträdande länsarkitekt.

Länsstyrelsen har tidigare riktat skarp kritik mot Melleruds kommun för bristande hantering av det som beskrivits som ”landets största svartbygge”. Åklagarmyndigheten utreder om de ansvariga gjort sig skyldiga till brott mot miljöbalken när bygget av sjöbodarna godkändes.

Uppdaterad: Artikelns innehåll har uppdaterats 17 maj 2010.