Nyheter

Omvänd taklagsfest i Norra länken-tunneln

Två hundra inbjudna höjdare bussades på onsdagseftermiddagen ned i Norra länkens mörka tunnlar under Lill-Jansskogen i Stockholm för ”genomslagsfest”.

– På vanliga byggen har man taklagsfest. Vi som bygger tunnlar har genomslagsfest när två tunnelarbeten från var sitt håll möts med ett tunnelgenomslag, säger Karin Froste, ingenjör på Vägverket, till Ny Teknik strax innan hon själv ska ta bussen ned i tunnlarna.

Genomslaget sker där de två entreprenörerna Veidekkes och Hochtief Odens tunnelbyggen möts under Lill-Jansskogen.

Det ena tunnelbygget startade vid Norrtull och det andra i Värtan. Lill-Jansskogen ligger mittemellan.

– Nu är 95 procent av bergstunnlarna klara. Det är bara en bit under Bellevueparken kvar, säger Karin Froste.

Hela Norra länken, som är fem kilometer lång, sträcker sig mellan Karlberg, där den ansluter till E4-E20, och frihamnen och färjeterminalerna i Värtan, med en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet.

Norra länken är indelad i sex delprojekt; Norrtullsområdet, Bellevueområdet, Roslagstullsområdet, Frescatiområdet, Värtanområdet och Installationer. Enbart tunnelbygget är 4 kilometer långt.

Det första spadtaget togs 2007. Sedan dess har nästan 2,5 miljoner ton berg fraktats ut ur tunnlarna. I volym blir det 860 000 kubikmeter, vilket motsvarar 80 000 lastbilstransporter eller 1 ½ gånger Globens volym.

Berget har gått till stenkrossar i Rydbo, Skrubba, Rotebro.

I sommar ska alla borrnings- och sprängningsarbeten vara avslutade. Sedan ska tunnlarna ”inredas”. De ska kläs med betong, fläktar ska installeras och stora installationsutrymmen ska inredas. Och 2015 ska allt vara färdigt.