Nyheter

Omvandling av Gårdsten vinst för samhället

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten utanför Göteborg var samhällsekonomiskt lönsam. Det visar en rapport av professorerna Stellan Lundström och Hans Lind vid KTH.

Arbetet med att förvanda det segregerade och nedslitna Gårdsten drogs igång 1996 och pågår till viss del fortfarande. Hyresgästerna engagerades och fick påverka utformningen av miljön.

Under åren fram till 2005 satsade Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs koncernbolag för de kommunala bostadsföretagen, 538 miljoner kronor på arbetet.

Stellan Lundström och Hans Lind har på uppdrag av Förvaltnings AB Framtiden utvärderat det ekonomiska utfallet. Rent företagsekonomiskt var byggnadsinvesteringarna inte lönsamma. De gav ett underskott på mellan 150 och 250 miljoner kronor.

Men det samhällhällsekonomiska värdet av bland annat minskad arbetslöshet och minskad kriminalitet uppskattas av professorerna till 38 miljoner kronor per år.

Beroende på hur länge de samhällsekonomiska vinsterna består uppskattar forskarna vinsten till mellan 280 och 950 miljoner konor. Med ett försiktigt beräknat värde hamnar utvärderingen på 300 miljoner kronor.

— Den samhällsekonomiska vinsten är med god marginal större än den företagsekonomiska förlusten, säger Stellan Lundström.

Den ekonomiska utvärderingen presenterades i Stockholm under onsdagen.