Optimalt badhus med OPS

Optimalt badhus med OPS
Tyresö nya badhus upphandlades i konkurrenspräglad dialog, byggs i partnering och drivs i OPS-form.
Tyresö nya badhus upphandlades i konkurrenspräglad dialog, byggs i partnering och drivs i OPS-form. Tagehus AB äger anläggningen, som NCC/Anjobygg projektutvecklat och byggt, medan Tyresö kommun hyr den och Medley står för driften. – Genom det här samarbetet tycker vi att vi fått en mer optimal anläggning, säger Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef i Tyresö.

På fastigheten bredvid Tyresös gamla simhall pågår bygget av Tyresö Aquarena. När kommunen började räkna på vad det skulle kosta att renovera den befintliga simhallen från 1972 kom man upp i kostnader på 80-90 miljoner kronor.

– En simhall konkurrerar med mycket annan verksamhet i kommunen, som vård, omsorg och skola, men samtidigt måste vi ha en.  Att renovera för så mycket pengar, och ändå inte få en modern anläggning, kändes inte rätt, säger Åke Skoglund.

Nu blev det ett nytt, modern äventyrsbad till en kostnad av 165 miljoner. Det är NCC Construction Sverige och dotterbolaget Anjobygg som bygger Tyresö Aquarena. Byggherre är Tagehus AB och arbetet utförs i så kallad OPS, offentlig-privat samverkan – en ovanlig projektform i Sverige. Här innebär den bland annat att Tyresö kommun betalar en kostnad för badhuset och driften i 30 år.

– Det bästa för oss var att vi slapp ta den stora investeringskostnaden, säger Åke Skoglund. Men det känns också bra att vi slipper driften. Det är ofta den som kan bli stökig för en kommun.

Upphandlingen av badhuset gjordes i konkurrenspräglad dialog. Tyresö Aquarena är det första stora projekt i Sverige som upphandlats på detta sätt, en mer flexibel upphandlingsform inom LOU anpassad för komplicerade projekt.

– Badhus innebär stora investeringar och är mycket tekniskt avancerade. Om det blir fel handlar det ofta om enorma kostnader att rätta till. Bara installationerna i Aquarena kostar 55 miljoner kronor. Det är en tredjedel av hela entreprenadkostnaden, säger Stefan Valdusson på Anjobygg, ett dotterbolag inom NCC-koncernen som ansvarar för alla badanläggningar, vatten- och reningsverk. Vi har genomfört projektet som ett partneringprojekt med vår uppdragsgivare Tagebad. Konkurrenspräglad dialog, OPS och partnering, mer i tiden kan man inte vara säger Stefan Valdusson.

Upphandlingsformen skapade en öppenhet som gjorde att projektet kunde växa fram successivt. Hur stora bassängerna och läktarna skulle vara samt hur bastuavdelning och omklädningsrum skulle utformas kunde man diskutera sig fram till.  

Ägaren Tagebad, som ingår i Tagehus Holding AB, är en privatägd nischaktör och samarbetspartner som erbjuder helhetslösningar för simhallar.

– Dialogformen är väldigt bra för sådana här komplexa anläggningar. Man måste göra ett noggrant jobb och ta sig tid att diskutera. Inget får lämnas åt slumpen, säger Karl Lilja, vd Tagebad AB.

Även valet av offentlig-privat samverkan, OPS, samt arbetssättet partnering har skapat mer öppenhet och flexibilitet i projektet. Från kommunens sida tycker man det är viktigt att kunna känna tillit till operatörer som är duktigare än den enskilda kommunen på sådana komplexa anläggningar som badhus.

– På det här sättet skapar man möjligheter för de som är proffs att bygga och sköta anläggningen. En kommun bygger kanske en badanläggning vart 30:e år och har därför ingen rutin på det, säger Åke Skoglund som faktiskt är inne på sitt andra badhus eftersom han var med redan på 70-talet då den förra simhallen byggdes.

Den kommer för övrigt att rivas i februari 2013. Det nya badhuset invigs den femte januari.

Tyresö Aquarena

Produktionskostnad: 165 miljoner kronor.

Aktörer:
Ägare, Tagebad.
Byggentreprenörer, NCC och Anjobygg.
Driftansvarig, Medley.
Hyresgäst, Tyresö kommun.

Åtagande och kostnad för kommunen: Årskostnaden är indexerad och följer KPI. Första årshyran kommer att vara 14-15 MSEK. Hyresavtalet löper på 30 år.

Arkitekt: Bjarni Ingvasson, Liljewall arkitekter.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt