Nyheter

Orderstockarna har tvärvänt i Stockholm

I dag införs det nya amorteringskravet.

Samtidigt uppger byggbranschen i Stockholm att en positiv utveckling av orderstockarna tvärvänt till en negativ utveckling.

– Det är en tydlig inbromsning i byggbranschen som kan bero på den oro som amorteringskravet skapat, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Statistiken påvisar att byggbranschens förväntningar på byggmarknaden försvagats påtagligt sedan amorteringskravet blev aktuellt. Nu råder en övervikt av dystra tongångar bland Stockholms byggföretag, enligt en undersökning som Stockholms Handelskammare gjort.

– Den pessimism vi nu ser i byggbranschen har vi inte sett på länge, särskilt inte i ett läge där den både Sverige liksom den globala ekonomin går relativt bra. Det är oroande om pessimismen tar grepp om byggandet i ett läge där vi behöver stabilitet och tilltro, säger Andreas Hatzigeorgiou, i ett pressmeddelande.

Stockholms Handelskammare tycker att förslaget om skärpt amorteringskrav är fel väg att gå.

– Det riskerar att göra mer skada än nytta. Jag befarar att detta kommer att sänka rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare. Vi vet heller inte hur det tidigare införda amorteringskravet påverkat marknaden, säger Andreas Hatzigeorgiou. För Stockholm har det allra störst inverkan och riskerar påverka uppemot vart tredje hushåll. 

Stockholms Handelskammare har beställt en undersökning bland Stockholm bygg- och anläggningsföretag från Konjunkturinstitutet. Statistiken bygger på ett underlag av svar från närmare 90 företag i Stockholms byggbransch för fjärde kvartalet 2017.