Nyheter

Örnrevir hindrar utbyggnad

Ett kungsörnsrevir sätter stop för utbyggnaden av en skid- och turistanläggning i Skorvdalen i Härjedalen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar i en dom att någon dispens från artskyddsförordningen inte kan beviljas.

Att avvisa hundratals arbetstillfällen på de här grunderna framstår som obegripligt, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Örndalen Exploatering AB har ansökt om dispens för att anlägga en skid- och turistanläggning inom ett kungsörnsrevir i Skorvdalen (Örndalen) i Vemdalen i Härjedalens kommun. Länsstyrelsen i Jämtlands län gav den 23 maj 2013 bolaget dispens enligt artskyddsförordningen.

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt av Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan om dispens på den grunden att den planerade anläggningen inte nådde upp till kravet på ”ett tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”.

Mark- och miljööverdomstolen har nu avslagit överklagandet från Örndalen Exploatering AB. Domstolen konstaterar att den planerade anläggningen kommer att innebära ett avsiktligt störande av kungsörnarna, vilket inte är tillåtet utan dispens.

Trots att etableringen skulle innebära cirka 300 nya arbetstillfällen i Härjedalens kommun finner Mark- och miljööverdomstolen att den planerade anläggningen inte kan betraktas som ”ett tvingande skäl av allt överskuggande allmänintresse”, vilket är vad som krävs för att dispens ska kunna ges. Någon dispens kan därför inte beviljas.

Projektet är uppdelat i fyra etapper och skulle fullt utbyggt omfatta 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna beräknas till 2,5 miljarder kronor. Örndalen Resort skulle långsiktigt bidra med 400 årsarbeten till regionen. Till det ska läggas ytterligare 50 årsarbeten under byggtiden.

– Domen är lika överraskande som ledsam. Hundratals nya jobb i en utvecklad och hållbar besöksnäring i Norrlands inland borde betraktas som överskuggande allmänintresse. Vi har dessutom anpassat planerna i flera steg för att skydda de två fåglarna. Det finns ett uppenbart behov av att diskutera lagstiftningen, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort, i ett pressmeddelande. 

Domen kan inte överklagas.