Miljö/hållbarhet

Oro för att hållbarhetsarbetet stannar av enligt ny rapport

Demonstration för klimatet. Kvinna håller upp skylt med texten "No planet B"
Enligt en undersökning från SGBC så tycker en stor del av svenska folket att politikerna inte tar sitt ansvar gällande hållbart byggande och förvaltning. Foto: Getty Images

59 procent av svenskarna anser att politikerna inte tar sitt ansvar för hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetssektorn. Samtidigt är 52 procent oroade över att arbetet stannar av på grund av rådande säkerhetsläge.
Det visar en ny rapport från SGBC.

Nära sex av tio (57 %) är oroade över att svenska politiker inte styr över hållbarhetsfrågor. Dessutom är 52 procent oroade över att hållbarhetsarbetet stannar av på grund av det rådande säkerhetsläget i Europa. Det är en ökning med 10 procentenheter från föregående år.

– Den senaste IPCC-rapporten visar att det är skarpt läge för klimatomställningen just nu. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa utsläpp. Samtidigt ser varken vi som organisation, eller majoriteten av svenska folket enligt vår Novus-undersökning, att hållbarhet inom sektorn får det fokus det förtjänar. Här behövs bättre förutsättningar och incitament från landets beslutsfattare om vi ska kunna närma oss våra gemensamma hållbarhetsmål, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.
Lotta Werner Flyborg, vd SGBC. Foto: SGBC

Oro för energipriserna

Rapporten Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen visar att 82 procent av svenskarna ser sig som miljömedvetna. De ökade elpriserna är tydligt återspeglade i resultatet då nära tre av fyra svenskar (73 %) är oroade över energikostnaderna.

Koldioxidutsläpp är just nu det viktigaste hållbarhetsområdet för svenskarna. Men fyra av tio (44 %) anser att det inte finns tillräckligt med stöd för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att minska bostäders klimatpåverkan.

Om undersökningen:
Undersökningen har för tredje året i rad genomförts av Novus på uppdrag av SGBC. Syftet är att undersöka allmänhetens kunskap och attityder kring miljö- och klimatfrågor inom samhällsbyggnads, bygg- och fastighetssektorn. Hela rapporten finns här.

Över 80 procent ser sig som miljömedvetna

  • Koldioxidutsläpp, fossilfrihet och social hållbarhet i topp när det gäller de viktigaste hållbarhetsområdena för svenskarna.
  • Sex av tio (59 %) tycker inte att politikerna tar sitt ansvar för hållbart byggande/förvaltning.
  • Nära sex av tio (57 %) är oroade över att svenska politiker inte styr i hållbarhetsfrågor.
  • Fyra av tio (44 %) anser att det inte finns tillräckligt med stöd för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan av bostäder.
  • Nära tre av fyra är oroade över energikostnaderna (73 %).
  • Hälften av svenskarna (52 %) uppger en oro för avstannat hållbarhetsarbete på grund av rådande säkerhetsläge. Pensionärer (67 %) och äldre kvinnor är mest oroade (65-84 år 72 %). Majoriteten av de som inte är oroade är män.
  • Andelen som skattar sig själva som miljö och klimatmedvetna är 82 procent. Bland kvinnor 65-84 år är siffran så hög som 94 procent.
  • Kostnaden uppges som viktigast vid en eventuell renovering av bostad (39 %) därefter kommer elförbrukning/energieffektivisering (29 %) och material (13 %).

Källa: Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen