Nyheter

Oron sprider sig i byggbranschen

Foto: Getty Images

Än så länge råder lugnet före stormen i byggbranschen. Det visar en rundringning som Byggvärlden gjort till flera branschorganisationer. Men oron växer ute bland företagen även om coronavirusets spridning inte har orsakat några riktigt allvarliga konsekvenser ännu.

Byggbranschen har klarat sig bättre än exempelvis hotellnäringen. Men det börjar dyka upp problem i spåren av coronaepidemins allt större utbredning och oron finns för att virusets framfart ska få långsiktiga effekter.

– Vi ser att det börjar bli en del bekymmer med utstationerade arbetare och entreprenörer från andra länder i och med att allt fler länder stänger gränser. Det samma gäller för materialleverenser. Den inre marknaden i EU fungerar inte fullt ut just nu, säger Catharina Elmsäter- Svärd, vd, Byggföretagen.

Byggföretagen är positiv till regeringens krispaket. Inte minst korttidspermitteringarna och att staten tar över ansvaret för sjuklönen men det finns åtgärder som Catharina Elmsäter- Svärd menar kan förbättras. 

– Det är mycket som är bra. Men i tycker att man satt för hög ränta om man lånar från sitt skattekonto eller skjuter upp inbetalningen av skatt. Mindre krångel vid hanteringen av sjuklönen hade också varit önskvärt. Men man kan inte få allt, vi måste alla hjälpas åt i dessa tider, säger hon.

Coronaviruset påverkar även byggmaterialhandeln både på kort och lång sikt. Men än så länge råder ingen brist på byggmaterial enligt Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

– Efter samtal med några av våra medlemmar verkar det i nuläget inte vara brist på varor men det förväntas bli för produkter som kommer framför allt från Italien och Kina. Det som skulle kunna bli en utmaning är transporterna av produkter till Sverige.Vi bedömer också att köpkraften kommer att minska vilket leder till fler varsel och risken för ökad arbetslöshet är stark, säger hon.

På branschorganisationen Installatörsföretagen upplever man att oron växer bland sina medlemmar. Många mindre familjeföretagare riskerar att förlora sina livsverk.

– Det sinar redan i våra medlemmars orderböcker. Vi ser framförallt att personal sänds hem från fasta serviceuppdrag och att projektstarter skjuts på framtiden, vilket leder till arbetsbrist i företagen. Här har vi en viktig uppgift att stödja företagen i en situation där deras livsverk många gånger står på spel, säger Ola Månsson, vd, för Installatörsföretagen.

Stödpaket till näringslivet omfattar över 300 miljarder. Det är ett steg i rätt riktning menar flera av representanterna för de intresseorganisationer som vi varit i kontakt med men det kommer troligen behövas fler åtgärder. Dialogen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter fortsätter nu när epidemin fortskrider.

– Det åtgärdspaket som presenterades är oerhört kraftfullt och stöden kommer alla typer av företag och branscher som påverkas till del. Situationen både i Sverige och omvärlden innebär att risken för en kommande lågkonjunktur har ökat och osäkerheten kring de ekonomiska bedömningarna är ovanligt stor just nu. Regeringen är redo att vidta ytterligare åtgärder om det krävs, säger Per Bolund, bostads- och finansmarknadsminister.