Nyheter

Oscar Properties har ny vd

Skylt med namnet Oscar Properties och i bakgrunden skymtas de nedersta våningarna av Norra Tornen.
Oscar Properties Holding har haft en extra bolagsstämma. Foto: Byggvärlden

Richard Bagge till är ny verkställande direktör för Oscar Properties.
Det är klart efter den extra bolagsstämman som hölls i dag.

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB har i dag, måndag, beslutat att utse Richard Bagge till verkställande direktör för bolaget.

– Det känns verkligen glädjande att meddela att Oscar Properties nu har en ny vd på plats. Bolaget befinner sig i en utmanande situation men Richard Bagge har en god erfarenhet och stor kunskap inom de områden som behövs för att övervinna utmaningarna, säger Oscar Engelbert.

– Vi har goda förhoppningar om att få igenom en frivillig rekonstruktion. Arbetet ska bli utmanande och spännande, säger Richard Bagge.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå tre ledamöter. Stämman beslutade att välja Hans von Celsing och Richard Bagge till nya styrelseledamöter varefter styrelsen består av Oscar Engelbert, Hans von Celsing och Richard Bagge. Stämman valde Hans von Celsing till styrelseordförande.

Richard Bagge, född 1951, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet.

Hans von Celsing, född 1950, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från Harvard Business School. Hans von Celsing besitter lång erfarenhet inom medicinteknik med inriktning på strategisk marknadsföring, internationell etablering samt ledningsfrågor.

I maj lämnade Oscar Properties in en ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt, men den avvisades med anledning ”av formella hinder”. Bolaget lämnade in en ny ansökan, men fick avslag även på den, eftersom Oscar Engelbert som enda kvarvarande styrelsemedlem inte utgör en beslutsför styrelse.

Bolaget överklagades till hovrätten, som ännu inte kommit med något avgörande.