Nyheter

Oscar Properties köper byggbolag

Oscar Properties Holding AB förvärvar 100 procent av aktierna i Allegro Projekt från dess delägare.
Delägarna kommer att fortsätta som operativt aktiva i bolaget och varumärket förblir intakt.

– Vi kommer genom Allegros expertis att kunna effektivisera vår befintliga affärsmodell och över tid sänka våra byggkostnader. Förvärvet är också en viktig pusselbit i vår tillväxtstrategi. Allegro ger oss rätt förutsättningar att fortsätta växa utanför tullarna samtidigt som vi blir mindre känsliga för svängningar i sektorn genom att även kunna ta externa uppdrag”, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, i ett pressmeddelande.

Oscar Properties kommer att kalla till extra bolagsstämma för att erhålla godkännande att erlägga del av köpeskillingen genom egna aktier.
Givet bolagsstämmans godkännande väntas förvärvet kunna slutföras under kvartal 1, 2017.
Villkor för affären kommer inte offentliggöras.

Allegro Projekt bildades 2012 och har i dag 21 medarbetare.
Bolaget har dels arbetat i DD-processer och tidiga skeden med större om- och nybyggnationer av kontor, företrädesvis i centrala lägen i centrala Stockholm, dels genomförandet av större byggentreprenader som ensam uppdragstagare eller i konsortium.

Som exempel på genomförda uppdrag kan nämnas hotell Continental intill Stockholms central, Telias nya huvudkontor i Solna och ombyggnad av polishus i Solna. Kunder är de större fastighetsbolagen såsom Fabege, Jernhusen, Hemsö och Niam med flera.