Nyheter

Oscar Properties och Stockholm Stad överens om Gasklockan

Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli 97 meter hög. Bild: Herzog & de Meuron

Oscar Properties och Stockholms stad har tecknat ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.
Avtalet innebär att Oscar Properties och Stockholms stad nu är överens om detaljerna i projektet som omfattar minst 38 500 kvadratmeter. Av avtalet framgår även att Oscar Properties får tillträde till marken den sista oktober i år.

– Samtalen med staden har gått mycket bra och vi ser fram emot att starta byggnationen. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar.

Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan. Första säljetappen har omfattat 75 lägenheter och av dem är 60 lägenheter bokade. Avtalet som nu har träffats måste godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare i maj rapporterade SVT att Oscar Properties ännu inte betalat Stockholms stad för den mark i Norra Djurgårdsstaden som är avsedd för projektet med det 97 meter höga huset. Tanken är att affären ska ske före den 3 juni. 

Staffan Lorentz från Stockholms stad sade då till tv-kanalen att priset låg på 15 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.
Oscar Properties hade likvida medel om 56,3 miljoner kronor vid utgången av mars, mot 101,7 miljoner kronor vid årsskiftet.  SVT konstaterade att bostadsutvecklaren med sin finansiella situation saknade medel för att betala staden för marken. De 38 500 kvadraten som Oscar Properties anger till pris om 15 000 kronor per kvadratmeter skulle innebära en prislapp om 577,5 miljoner kronor.

Oscar Properties planerar att byggstarta Gasklockan i det tredje kvartalet medan inflyttning är bedömt att ske år 2022. Förhandsbokningen av bostäderna startade i maj 2018.

Nyhetsbyrån Direkt