Nyheter

Östersundshem granskar transaktioner

Östersundshems styrelseordförande Tord Andnor har beslutat om en genomlysning av bolagets ekonomiska transaktioner rörande ett antal entreprenader och samarbeten.

– Vi har fått frågor huruvida vi ska göra en genomlysning. Och det har jag beslutat är nödvändigt, med anledning av att vi själva vill ha reda, säger Tord Andnor.

Revisionen genomförs av externa revisorer och start för genomlysningen meddelas inom kort.