Nyheter

Östlig förbindelse eller tunnelbana till Täby?

Östlig förbindelse, utredning. Karta: Sverigeförhandlingen.

I dag inleddes Sverigeförhandlingens förhandlingar om storstadsåtgärder.

En Östlig förbindelse samt utbyggd tunnelbana i Stockholm och ny spårväg i Göteborg och Skåne finns med bland buden.

Den 1 februari startade förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. På måndagen var det dags att inleda förhandlingarna om storstadsåtgärder. 

Förhandlingarna handlar om vilka objekt staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. Målet är att Sverigeförhandlingen sammantaget ska generera 100 000 nya bostäder.

– Vi har informerat berörda kommuner och regioner om vilka objekt vi börjar förhandla om samt hur förhandlingsprocessen kommer att se ut. Nu startar ett viktigt arbete som handlar om att förbättra tillgängligheten och kapaciteten i storstädernas transportsystem samtidigt som ett ökat bostadsbyggande stimuleras, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Kommuner och landsting har skickat in förslag till Sverigeförhandlingen på objekt som de söker medfinansiering för. Nu har ett antal av dessa valts ut för att ingå i de inledande förhandlingarna.

– Vi har fått in ett 60-tal olika förslag om utbyggd kollektivtrafik. Vi kommer att förhandla om kostnadseffektiva objekt som ger största möjliga effekt för alla parter, ett plus ett ska helst bli tre.  I urvalsprocessen har vi tittat på kommunernas bostadsåtaganden, kostnader, resenärsnyttor, stadsutveckling och föreslagna cykelåtgärder, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

De objekt som inledningsvis kommer att ingå i förhandlingarna är:

•                          Malmö spårväg, sträcka Lindängen – Västra Hamnen

•                          Lunds spårväg, Lund Centrum – Brunnshög/ESS

•                          Helsingborg spårväg, sträcka Helsingborgs Centralstation – Väla

•                          Göteborgs spårväg Norra Älvstranden Centrala delen,

•                          Göteborgs spårväg Operalänken,

•                          Göteborgs spårväg Allélänken,

•                          Mölndal spårväg Mölndal-Åby/Åbro,

•                          Stockholms tunnelbana Ropsten-Lidingö C,

•                          Stockholms tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö,

•                          Stockholms tunnelbana Mörby C-Täby C alternativt Roslagsbanan till Stockholm City,

•                          Stockholms spårväg Syd Älvsjö-Flemingsberg och

•                          Östlig förbindelse i Stockholm inklusive en förlängning av tvärspår från Sickla till Värtahamnen (Östlig förbindelse är ett statligt vägprojekt som kommunerna medfinansierar).

Flera av dessa objekt knyter även an till cykelåtgärder som förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister.

 

Förhandlingen startar med följande parter:                  

Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Mölndal, Stockholm, Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Täby, Vallentuna, Värmdö, Österåker, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms Läns Landsting

Källa: Sverigeförhandlingen