Nyheter

Otillåten direktupphandling av badbyggnad

Östra Göinge kommun gjorde en otillåten direktupphandling när en ny byggnad uppfördes vid kommunala Trollabadet. Konkurrensverket vänder sig nu till domstol och kräver att kommunen ska dömas att betala 375 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Den aktuella upphandlingen gäller byggnadsarbeten vid det kommunala Trollabadet, och omfattade uppförandet av ett nytt hus för omklädningsrum och kiosk. Arbetena avropades från ett av kommunens ramavtal. Enligt ramavtalet skulle inköp överstigande fem miljoner kronor annonseras separat så att fler företag fick möjlighet att lämna in anbud. Så skedde inte, och kontraktet är därmed en otillåten direktupphandling.

– Upphandlande myndigheter måste se till att deras ramavtal följs. Det är viktigt att ha kontroll över sin inköpsorganisation så att den vet ramarna för sin verksamhet. I annat fall är risken stor att man begår överträdelser. säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning, i ett pressmeddelande.

Nu vänder sig Konkurrensverket till förvaltningsrätten i Malmö med kravet att Östra Göinge kommun döms att betala 375 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

//Redaktionen