Nyheter

Otillåten direktupphandling av markarbeten

Foto: Getty Images

Nyköpings kommun tecknade avtal om beläggnings- och markarbete utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nyköpings kommun annonserade vid två tillfällen, mars 2019 och januari 2020, upphandlingar av ett nytt ramavtal för beläggnings- och markåterställningsarbeten. Båda upphandlingarna avbröts av kommunen på grund av att upphandlingsdokumenten visade sig innehålla brister som riskerade att leda till anbud med taktisk prissättning, enligt ett pressmeddelande från Konkurrensverket.

I mars 2020 tecknade kommunen därför nytt ramavtal om beläggnings- och markarbeten. Avtalet annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalets värde uppgår till 9 500 000 kronor. Konkurrensverket anser att kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling.

– En upphandlande myndighet måste planera sin upphandling med så god framförhållning att avtal kan tecknas utan att den upphandlande myndigheten bryter mot upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkar att Nyköpings kommun ska betala 600 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.