Nyheter

Otillåten upphandling i Sommar med Ernst

Konkurrensverket kräver att Hällefors kommun ska betala sammantaget 190 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för två otillåtna direktupphandlingar.
Inköpen gäller snickeri- och måleriarbeten i ett hus i Björskogsnäs som ägs av kommunen och arbetet gjordes i samband med inspelningen av tv-programmet Sommar med Ernst. 

I samband med en tv-inspelning av programmet Sommar med Ernst köpte Hällefors kommun snickeri- och måleritjänster för ett sammanlagt kontraktsvärde på knappt 2,5 miljoner kronor. 
Fastigheten ligger i Björskogsnäs naturreservat och ägs av kommunen.

De två överträdelserna av upphandlingsreglerna gör att Konkurrensverket nu i två ärenden, måleri- respektive snickeritjänster, vänder sig till Förvaltningsrätten i Karlstad med kravet att kommunen ska betala sammanlagt 190 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Otillåtna direktupphandlingar är prioriterade överträdelser i Konkurrensverkets tillsynsarbete över offentliga upphandlingar.
– Om en upphandling inte annonseras, så att fler potentiella leverantörer får chansen att lämna anbud, finns ingen garanti att det är den bästa affären som görs, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande. 

– Upphandlande myndigheter måste respektera regelverket inte bara inom ramen för sina egna planerade inköp utan även när olika leverantörer kontaktar dem för att sälja in varor eller tjänster, som i detta fall en tv-produktion, säger Dan Sjöblom.