Nyheter

Oväntad förlust för JM

JM redovisar en förlust i det fjärde kvartalet, vilket analytikerna inte räknat med. Resultatet tyngs av stora nedskrivningar, skriver Affärsvärlden.

Analytikernas snittprognos för det fjärde kvartalet låg enligt SME Direkts sammanställning på 100 miljoner kronor. Men JM redovisar i stället ett resultat före skatt på -224 miljoner kronor (806). Nedskrivningar på 320 miljoner kronor ligger bakom den oväntade förlusten.

Raset på bostadsmarknaden märks som väntat tydligt hos bostadsbyggaren JM. I Stockholmsområdet uppgick antalet sålda bostäder till 97 (640), inom Bostad Riks till 137 (330) och i den utländska verksamheten till 36 (73). Även antalet produktionsstartade bostäder sjönk kraftigt, från 1 047 bostäder fjärde kvartalet 2007 till 346 under motsvarande tidsperiod 2008.

JM meddelar även att ledningsgruppen minskas från elva till nio personer.

Läs hela artikeln på Affärsvärldens hemsida