Nyheter

Överåklagaren vill ha ny prövning

Överåklagare Gunnar Stetler på Riksenheten mot korruption har beslutat att överklaga domen i den så kallade kriminalvårdshärvan.

Som huvudskäl till att han anser att det bör prövas av hovrätten anger han följande:
– Min inställning är att domstolen resonerat fel när det gäller de ekonomiska vinster som bestickarna gjort. Dessa har nämligen dessa fått behålla. Det är lagstiftarens avsikt att ekonomiska fördelar ska förverkas. Det ligger vanligtvis i mutbrottets natur att det ska ge ekonomiska fördelar. Dessa ekonomiska fördelar kan sträcka sig över längre eller kortare tid men hade inte uppkommit om inte det initialt mutats. Det saknar betydelse om ett uppdrag har utförts mer eller mindre väl. Ett utbyte och ekonomisk fördel påbörjas och uppkommer redan i samband med utfästelsen/avtalets tecknande men den likvida fördelen kan väl uppkomma först senare.

Även tre av de dömda har meddelat att de kommer att överklaga tingsrättens dom.