Överklagar detaljplan för nytt bostadsområde

Överklagar detaljplan för nytt bostadsområde
En detaljplan i Norrtälje kommun blir fråga för domstol. Foto: Getty Images

I slutet av september antog kommunfullmäktige i Norrtälje en detaljplan för ett nytt bostadsområde med 640 bostäder. Nu överklagas planen av boende i området som menar att bebyggelsen stör deras hästverksamhet.

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och en skola. Inom planområdet finns även planer för mindre centrumverksamhet, nya badbryggor, lekplats samt utrymme för nödvändiga tekniska anläggningar så som dagvattendammar.

Planområdet ligger i Östhamra, cirka tre kilometer från Norrtälje centrum, vid Norrtäljeviken. Området är cirka 114,0 ha och innehåller 640 bostäder. Närmast planområdet finns marker för odling och bete.

Grannar till planområdet, som driver en hästgård, överklagar nu detaljplanen. I sin överklagan till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skriver de bland annat att hästverksamheten kommer för nära tät bebyggelse och människor, att det omöjliggör hästnäring under hela byggtiden och kommer att förändra framtida möjligheter till en kommersiell hästnäring.

Relaterade artiklar

Detaljplan för ny gymnasieskola överklagas
Oscar Properties förlorar tvistemålet om Gasklockan
Detaljplan för ny vårdbyggnad överklagas
Regeringen ger Växjö kommun rätt mot länsstyrelsen