Nyheter

Överklagar dom om hotellbygge

Härnösands kommun överklagar mark och miljödomstolens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om en ny detaljplan för Kanaludden. På området finns planer på att bygga ett nytt hotell.

Kommunstyrelsen i Härnösand har beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut gällande detaljplanen för Ön 2:52, på Kanaludden i Härnösand. På området finns planer på att bygga ett hotell.
Mark- och miljödomstolen menar i sin dom att byggplanerna skadar riksintresset för kultur och miljö och godkänner därför inte detaljplanen.

Kommunen vänder sig mot flera saker i domen, framför allt att domstolen hänvisar till att det är viktigt ”att bevara helheten av stadsmiljön”. Det uppfattar kommunen som en fri och helt ny tolkning av riksintresset.

I överklagandet skriver kommunen att domstolens utslag är av mycket stor vikt för Härnösands framtida stadsutveckling. Om mark och miljödomstolens nya och fria tolkning av riksintresset står sig läggs ”en död hand över staden”.

I fallet med hotellet på Kanaludden är den nya byggnaden placerad ”på mark som låg under vatten vid stadens tillkomst och som ingår i vad som kan betraktas som en ny årsring i Härnösands utveckling, med modern bebyggelse (bl.a. simhallen), och som genom bl.a. trafikleden Brunnshusgatan är väl avgränsad från den närmast liggande värdekärnan (Östanbäcken)”.

– Jag tycker att våra argument är mycket starka och hoppas naturligtvis att vi når framgång i nästa instans. Allt annat vore mycket olyckligt och ett dråpslag för utvecklingen av Härnösand och Höga Kusten, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson, i ett pressmedddelande.

Amanda Appelblom