Nyheter

Överklagar dom om skatteflykt

Förvaltningsrätten dömde Diös att betala 135 miljoner kronor i skatt efter ett felaktigt avdrag för en kapitalförlust.

Nu har företaget överklagat domen.

Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje att fastighetsbolaget Diös skulle beskattas med stöd av lagen mot skatteflykt. Det innebar att Diös inte fick göra avdrag för en kapitalförlust på 421 miljoner kronor för taxeringsåret 2006 och att de därmed måste betala runt 135 miljoner kronor i skatt plus ränta.

Diös har nu överklagat domen.

”Slutsatsen i den analys som Diös initierade utifrån Förvaltningsrättens dom, är att domstolen har bortsett från ett antal viktiga aspekter och att domslutet därför är felaktigt. Bolagets uppfattning är att de aktuella förvärven, som gjordes 2005, hanterades enligt gällande skatteregler” skriver Diös på sin hemsida.