Nyheter

Överklagar domen i Söderledshärvan

Förra veckan meddelade Svea hovrätt dom i Söderledsmålet.
Alla de tilltalade frikänns från åtal om grovt bedrägeri och därmed sänktes deras fängelsestraff.
Men byggledaren, som dömdes till fängelse i två år och två månader,  kommer att överklaga domen till nästa instans.

Kammaråklagarna Elisabeth Börjesson och Ove Lundgren vid Ekobrottsmyndigheten har båda arbetat med målet och är besvikna på domen. 
– Jag menar att hovrätten har hamnat fel i sitt resonemang utifrån hur konstruktionen av ett bedrägeri ofta ser ut. Hovrätten konstaterar först att en osann fakturering skett till entreprenören som betalt dessa med pengar som kommit från Stockholm stad. Att hovrätten då menar att vilseledande inte går att styrka med ovan resonemang innebär att det är omöjligt att få en entreprenör fälld för bedrägeri då faktureringen sker utifrån en så kallad betalplan, säger Elisabeth Börjesson.

Nu är det klart att åtminstone byggledaren/konsultens advokat, Fredrik Zettergren, kommer att överklaga domen.
– Målet har till 90 procent handlat om bedrägerifrågan, och i huvudsak är vi nöjda med domen och tycker att hovrätten gjort en korrekt bedömning och att domen är välformulerad.  Stockholms stad är inte utsatta för bedrägeri i detta fall och det är mycket anmärkningsvärt att åklagaren överhuvudtaget väckt åtal avseende bedrägeri eftersom man inte kan säga hur mycket pengar det rör sig om och med tanke på att slutregleringen ännu inte är gjord.
Men de kommer ändå att överklaga till Högsta Domstolen.

– Men vi kommer att överklaga övriga delar, som inte hör samman med bedrägerifrågan. Vi tycker bland annat att frågan om företagsbot är oklar och att det saknas praxis för när det ska användas och vill gärna se en juridisk prövning i Högsta Domstolen, säger Fredrik Zettergren.

Tobias Fält, underentreprenörens advokat:
– Min huvudman är nöjd med att hovrätten lyssnat på invändningarna gällande det påstådda grova bedrägeriet och då frågeställningen om vad som konkret varit oriktigt i faktureringen. Åklagarna har under processen inte kunnat precisera vilken eller vilka fakturor till Trafikkontoret som varit oriktiga vilket avsevärt försvårat för de tilltalade att försvara sig. Hovrätten tar alltså fasta bland annat på detta och anser helt riktigt att åklagarna inte bevisat sina påståenden härvidlag. Eftersom tingsrätten fällde enligt åklagarens påståenden hoppades vi självklart att hovrätten skulle göra just den bedömningen den gjort.  I övrigt anser min huvudman att hovrätten liksom tingsrätten gjort felaktiga bedömningar eftersom han förnekat brott. Jag har ännu inte gått igenom domen i detalj med min huvudman och kan inte utesluta ett överklagande.

Företagaren och hans advokat, Per Liljekvist, har ännu inte bestämt om de kommer att gå vidare.