Nyheter

Överklagar inte stoppade bostäder

Solna stad måste nu hitta ny mark inom Arenstaden som inte är strandskyddad. Foto: Solna Stad

Mark- och miljööverdomstolen har upphävde en detaljplan för mellan 600 och 700 bostäder i Arenastaden i Solna, eftersom de ansåg att det inte var rätt att upphäva strandskyddet.
Kommunen väljer att inte överklaga till nästa instans.
– Att ta ärendet vidare hjälper inte de som behöver ny bostad, säger kommunalrådet Pehr Granfalk (M).

Detaljplanen antogs av Solna kommun i juni 2014.
Syftet med den är att möjliggöra för mellan 600 och 700 bostäder, andra lokaler, samt att länka samman Arenastaden med omgivningen och säkerställa tillgängligheten till Råstasjön.

En del av den planerade bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och där hade kommunen upphävt strandskyddet.
Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagades den till Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen upphävde detaljplanen och satte därmed stopp för de planerade bostäderna.

Efter övervägande har kommunen nu valt att inte gå vidare med ärendet.
– Vi vill inte göra en principfråga av det här. Att försöka få frågan prövad i högre instans kan dra ut på tiden och hjälper inte de som vill ha bostäder, säger Pehr Granfalk.

Nu ska kommunen i stället fokusera på bostadsbyggandet och att hitta ny mark inom Arenastaden som inte är strandskyddad.