Nyheter

Övning i skarpt läge

Räddningsövning i Sundbyberg. Foto: Ann-Charlotte Rand.

Kättingen i en kran släpper och byggelement faller mot marken. Fyra personer skadas allvarligt.

Scenariot utspelar sig på en byggarbetsplats i Sundbyberg – men i form av en regisserad byggarbetsplatsolycka.

Att öva är i allra högsta grad ett viktigt förebyggande arbete, säger Erik Åredal, vd Erlandsson Bygg i Stockholm.

Två personer ligger klämda på marken, flera är skadade och några personer har chokats efter att fyra fasadelement rasat från en kran vid ett husbygge i Sundbyberg.  Ett annat element måste säkras snabbt för att undvika ytterligare ras.

Allt kunde ha varit på riktigt.

Nu var det – tack och lov – en iscensatt byggarbetsplatsolycka.  

– Rasolyckor tillhör de vanligaste olyckorna så det här är ett högst realistiskt scenario, och en ganska avancerad övning, säger Erik Åredal.

För ett år sedan genomförde Erlandsson Bygg en liknande övning i Göteborg. Nu hade turen kommit till Stockholm, och i februari genomförde man en liknande övning på en av Erlandssons byggarbetsplatser i Sundbyberg.

Övningen utfördes i samarbete med Räddningstjänst, Polis, Ambulans, Arbetsmiljöverket, Fastighets AB Förvaltaren, Previa, Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

– Vi är mycket glada över det positiva gensvar vi fått från alla inblandade.  Genom att genomföra den här räddningsövningen har vi fått möjlighet att testa våra rutiner och granska checklistor. Det är först när man över i skarpt läge som allt förebyggande arbete sätts på prov. Vi har lärt oss jättemycket, säger Erik Åredal.

– För oss har det också varit vitktigt att vår beställare, i det här fallet Fastighets AB Förvaltaren, varit positiv, tillåtit en sådan här övning på arbetsplatsen och tyckt att det varit värt att stoppa arbetet. Man tappar ju trots allt i produktionen.

Markus Brink, vd och koncernchef Erlandssons Bygg, ser arbetsmiljöarbete som en självklar investering.

– Med tryggare arbetsplatser får vi personal som trivs. Jag ser det som en ren vinst. Sedan är det bara bra om vi kan få med oss fler i branschen.

Två förslag som kom fram redan efter övningen i Göteborg förra året handlade om att man borde ta fram speciella räddningsvästar för platsansvariga, samt införa personnummer på ID06-brickorna.

– Det är två viktiga frågor som vi driver och där vi samarbetar med Sveriges Byggindustrier och Byggnads, säger Markus Brink.

– Attityder och kunskap är a och o. Den här övningen är ett jättebra initiativ som sprider signaler i branschen, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier, som närvarade vid övningen.