Nyheter

På nya jobb

Två nya regionchefer för Bravida i Stockholm

Greger Gunnarsson tillträder som regionchef för region VVS Stockholm och Johan Brodin har tillträtt som regionchef för region Uppland.
Greger Gunnarsson är 42 år och har ett långt förflutet som filialchef och regionchef inom Imtech vs-teknik. Greger, som tillträder senast 1 januari 2016, har även tidigare arbetat som regionchef på JM Entreprenad i Stockholm.
Johan Brodin är 49 år gammal och har arbetat i Bravida under en längre tid, senast som avdelningschef för El entreprenad i Uppsala.

 

Tyréns rekryterar affärschef och expanderar i Västerås

Tyréns fortsätter sin satsning i region Mitt och anställer Fredrik Mellgren som ny affärschef för Fastighet & Bygg. Han kommer närmast från Rikshem AB där han främst arbetade med fastighetsutveckling. Innan dess har Fredrik Mellgren bland annat varit projektledare för bostadsprojekt på PEAB i Västerås och delägare i bolaget Ångström & Mellgren. Som delägare var han arbetschef på entreprenadsidan och ansvarig för de egna fastigheterna samt projektutvecklingen.
Som en del i Tyréns satsning i region Mitt planeras en expandering av det nuvarande kontoret i Västerås. Ett nytt, större kontor med fokus på kompetenser inom Fastighet & Bygg och Mark & Anläggning kommer att etableras under första delen av 2016.

 

Jens Larsson ny kontorschef på Fojabs Stockholmskontor

Fojab arkitekter rekryterar arkitekt SAR/MSA Jens Larsson som ny kontorschef för Stockholmskontoret. Han kommer närmast från Strategisk Arkitektur och har lång erfarenhet av fastighetsutveckling och bostadsprojekt.
Robert Lavelid, Jens Larssons företrädare på posten som kontorschef, fortsätter som uppdragsansvarig arkitekt med bland annat ansvar för utvecklingen av företagets utlandsverksamhet och internationella samarbeten.
Jens Larsson tillträdde sin nya post den 1 september.

 

Nyanställda på Brandkonsulten AB

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB anställer flera nya medarbetare:
Matilda Bjälkefur, civilingenjör i samhällsbyggnad med brandinriktning, arbetade tidigare på Brandkonsulterna i Mälardalen AB.
Anna Mårtensson, brandingenjör och civilingenjör i riskhantering.
Stefan Karlquist, brandingenjör och civilingenjör i riskhantering.
Sofia Törnqvist, administrativ chef, arbetade tidigare på Arbetsförmedlingen.
Helén Flavell, sekreterare, tidigare anställd som produktchefsassistent på Viking Line.
Marie Almgren, ekonomiassistent, arbetade tidigare som ekonomiansvarig på Innovation Group AB.
Brandkonsulten AB:s affärsidé är att biträda byggmarknadens aktörer med rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser och systematiskt brandskyddsarbete. Samtliga 32 anställda konsulter är utbildade brand- och/eller civilingenjörer i riskhantering med erfarenhet från den kommunala, statliga eller privata sektorn.

 

Box Bygg expanderar

BOX Bygg expanderar ytterligare och presenterar två nya rekryteringar efter sommaren.
Lars Risberg har rekryterats som projekteringsledare. Lars kommer närmast från JM AB, där han de senaste åtta åren arbetat som arbetschef.
Adam Goczkowski, som senast arbetat som BIM-samordnare på Peab, ansluter också till det nya projekteringsteamet. Han kommer att ansvara för modellsamordning och övriga VDC-relaterade frågor på BOX Bygg (VDC – av eng. Virtual Design and Construction).

 

Johan Bergström ny vd på Alustep AB

Johan Bergström, 36 år, blir ny vd på Alustep AB den 1 september. Johan har tidigare varit affärsområdeschef inom företaget. Johan efterträder Björn Sjeldrup som efter 6 år övergår till att arbeta vidare med Alusteps affärsutveckling, leverantörskontakter och större kunder
Alustep AB säljer och återköper byggplatsutrustning.

 

 

Tore Strandgård ny vd för Incoord Installationscoordinator AB

Tore Strandgård har utsetts till ny VD för Incoord Installationscoordinator AB. Tore Strandgård efterträder tidigare vd:n Olle Edberg som fortsättningsvis kommer att driva projekt och ge sitt ovärderliga stöd till ledningen.
Tore, som har varit i företaget i drygt tjugo år, har tidigare drivit projekt och varit övergripande ansvarig för it och kommunikation inom bolaget.

 

Ulrika Bergström ny affärschef på Nyréns Arkitektkontor

Nyréns Arkitektkontor har rekryterat Ulrika Bergström som ny chef för affärsområdet Urbana Rum. Ulrika kommer närmast från Statsbygg i Oslo där hon varit avdelningsdirektör för Arkitektur och Kulturminnessektionen.
Ulrika Bergström är arkitekt med över trettio års erfarenhet av yrket. I drygt ett decennium arbetade hon som projekterande arkitekt på bland annat Wingårdhs för att sen ta steget vidare till byggherresidan. På Ericson Real Estate var hon projektledare och på Statens Fastighetsverk hade hon ledande roller knutna till projekt och förvaltning av det byggda kulturarvet.
Ulrika började som affärschef på Nyréns Arkitektkontor i augusti och kommer att ingå i Nyréns ledningsgrupp.

 

Janica Wiklander ny kontorschef på Tengbom i Göteborg

Tengbom har rekryterat Janica Wiklander, arkitekt SAR/MSA och landskapsarkitekt LAR/MSA, till tjänsten som kontorschef i Göteborg.
Janica Wiklander är arkitekt, landskapsarkitekt och ljusdesigner. Hon kommer närmast från en ledande roll inom ÅF Lightning där hon bland annat arbetat med projekt som Västlänken, den nya Hisingsbron och omgestaltningen av Mölndals innerstad. Tidigare har hon arbetat som ansvarig arkitekt, varit en del av teamet som byggt upp och utvecklat företaget Ljusarkitektur AB samt arbetat för bland annat Wilhelmsson arkitekter och Rosenbergs arkitekter.
Janica Wiklander tillträder rollen som kontorschef den 14 september.

 

Nils Bohlin ny analyschef på WSP

Nils Bohlin, tidigare konsultchef på HUI Research, tillträder som sektorchef på WSP Analys & Strategi för området Nationella kunder. Nils roll är att utveckla tjänsterna och stärka försäljningen till prioriterade kunder och marknadssegment.
Som konsultchef på HUI Research var Nils ansvarig för att ta fram rapporter och avancerade beslutsunderlag innehållande fakta, analys och rådgivning. Tidigare var han managementkonsult på Vergenta och han har en Fil dr i nationalekonomi från Stockholms Universitet.
Nils tillträdde tjänsten på WSP den 10 augusti.