Nyheter

Papperslöst kraftverksbygge

Med en investeringssumma på 920 miljoner kronor ska utbyggnaden av Vamma kraftverk leverera 230 GWh ny grön energi. Foto: E-CO Energi

​Norges största vattenkraftverk, Vamma i Inre Östfold, är under utbyggnad. Projektet, som är ett av de största utvecklingsprojekten sedan 1980-talet, har pågått sedan 2015 och ska vara klart i tid för vårfloden 2019.
Vammaprojektet är för övrigt det första i sin storlek med en papperslös projektering.

Med en investeringssumma på 920 miljoner kronor ska utbyggnaden av Vamma kraftverk, som ligger i Skiptvet kommun, leverera 230 GWh ny grön energi. Energi som motsvarar förbrukningen för cirka 11 500 villor. Därmed ska den totala kraftproduktionen vid Vamma kunna leverera el till 75 000 hushåll.

Projektet har fått namnet Vamma 12 eftersom kraftverket redan sedan tidigare har elva aggregat.

– Det nya aggregatet ska ersätta de elva andra, där de äldsta är mer än hundra år gamla. Med utbyggnaden kommer vi utnyttja vattnet mer effektivt. Vi har i dag perioder, som under den årliga vårfloden, då vi inte får maximal effekt i kraftproduktionen, säger Per Storm-Mathisen, kommunikationschef hos byggherren E-CO Energi, som i fjol övertog 90 procent av Hafslunds vattenkraftproduktion, där Fortum äger de tio resterande procenten.

Han berättar att arbetet med det nya kraftverket är i full gång.

– Allt ser ut att bli klart enligt plan till vårfloden 2019. Det har dykt upp överraskningar och oförutsedda utmaningar, men de har vi löst efterhand. Det är inte alltid lätt att ge sig i lag med naturkrafterna. Till exempel fick vi den kraftigaste vårfloden sedan 1995. Då fick vi under en period avvakta med arbetet.

Det nya aggregatet sattes upp som en separat enhet i ett eget bygge på västra sidan av älven Glomma och blir i realiteten en ny kraftstation med en gemensam damm ihop med det befintliga kraftverket. I dag är snittet på årsproduktionen 1 350 GWh, vilket motsvarar 14 procent av elförbrukningen i Oslo. Det nya aggregatet ska producera mer än 1 000 GWh per år. Av detta blir 230 GWh ny el, medan resterande del ersätter produktionen i gamla aggregat.

– Vi i är i gång på alla sätt och byggnadskostnaderna ser ut att hamna runt 900 miljoner kronor.

Det är Norconsult som har projekterat kraftutbyggnaden i Vamma. De har fått stor uppmärksamhet runt om i världen och har tilldelats priser för projektet som det första i sin storlek som har använt sig av papperslös projektering. Det betyder att projektet i sin helhet är baserat på BIM (Building Information Modelling). Det finns alltså inga ritningar på byggplatsen, däremot uppdaterade digitala modeller med all den information som krävs för att bygga projektet.

– Den papperslösa arbetsplatsen har fungerat väldigt bra, speciellt med tanke på att detta är det första kraftverket i den här storleken som byggs efter BIM. Entreprenörerna har varit mycket nöjda, och det har visat sig att komplicerade operationer blir enklare när man använder modeller i stället för ritningar. Vi har på så vis sparat både tid och pengar längs vägen. BIM säkrar kvaliteten i projektet, ger full insikt i hur det färdiga projektet blir, möjliggör löpande samkörningar av alla involverade parter i projektet, och reducerar fel i utförandet, säger Per Storm-Mathisen.

För inte så länge sedan hade både byggherrar och entreprenörer ett av de mest spännande ögonblicken på byggplatsen.

Då skulle man i en enda operation spränga en ”tröskel”. Allt skulle göras med en enda salva och så mycket som tio ton dynamit. Fjället reste sig och en flodvåg slog ut över Glomma. Det var en riskoperation eftersom det var väldigt kort avstånd mellan sprängstället och de övriga installationerna. Men nu är vattenvägen in mot luckan öppnad.

– Ända tills nu har det byggnadsmässiga varit i fokus. Nu är själva bygget på plats, tak och väggar är täta. Därmed går projektet in i nästa fas där allt ska på plats invändigt, som turbin, generator, transformatorer och annat som ska producera elen.

Norconsult och E-CO Energi är nu igång med ett annat kraftverksprojekt. Närmare i bestämt i Nedre Otta i Gudbrandsdalen. Även detta är ett kraftverk som ska projekteras papperslöst.
 
Tore Kubberød