Nyheter

Paroc firade 75 år med inspirationsdagar

Energieffektivisering, renovering och brandsäkerhet stod i centrum när Paroc, tillverkare av stenullsisolering, bjöd in till inspirations- och kunskapsdagar i Skövde, 25-26 oktober i samband med sitt 75-årsjubileum.

Cirka 180 personer från branschen samlades under Paroc®dagarna.

– Paroc är en stark internationell spelare och i Sverige är vi en stor arbetsgivare och en trygg leverantör till byggindustrin – något vi vill fortsätta att utveckla, säger Lars Westerlund, Senior Vice President Building Insulation, Paroc Group

För att ge bästa möjliga utbud av kunskap bjöd man in gästföreläsare. 

-Jag pratade om hur vi driver frågan om att skärpa byggreglerna gällande brandspridning inne i väggar och i fasad, samt skydd mot utvändig brand. Vi vill också verka för utveckling av nya testmetoder för fasader samt bättre och mer information och utbildning till byggarbetare. Dessutom efterlyser vi riktlinjer för hur brännbar isolering ska förvaras, säger Cecilia Uneram, verksamhetsutvecklare och rådgivare på Brandskyddsföreningen.

– Riksdagen har ett mål om att väsentligt minska energianvändningen i Sverige. För att nå dessa mål krävs det väsentliga insatser och för att det ska bli en hållbar utveckling och konkurrenskraftiga städer krävs det att man gör rätt från början. Hur gör man för att minska energianvändningen i en stad, vilka delar ger störst effekt och hur når man de internationella målen att halvera energianvändningen till 2050? Detta var något av det jag pratade om under mitt seminarium, säger Agneta Persson, teknisk konsult på WSP Sverige.