Nyheter

Parterna överens – strejken avblåst

Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal. Foto: Getty Images

Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal. Därmed avblåses den byggstrejk som annars skulle inletts på fredagen. 
– Vi har haft som gemensamt mål att skapa en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.
– Det här är ett historiskt avtal, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.


Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal. Beskedet kom på torsdagseftermiddagen, dagen innan Byggnads var beredda att gå ut i strejk.

Byggavtal ligger inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över 29 månader. Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumping är några av delarna i det nya kollektivavtal som parterna enats om.

– Vi har försvarat den framgångsrika svenska lönemodellen. Dessutom fortsätter vi vårt gemensamma arbete för en säkrare arbetsmiljö och ordning och reda. Det här är ett bra avtal för alla som jobbar i byggbranschen och för att kunna rusta Sverige ur den rådande pandemin, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd på Byggföretagen.

Ett viktigt resultat av förhandlingarna är, enligt Byggföretagen, att arbetet från parternas gemensamma prestationslönegrupp införs i det nya Byggavtalet. Det innebär en ökad frihetsgrad för Byggföretagens medlemmar, särskilt små och medelstora företag, att få inflytande om planering och arbetsvillkor på arbetsplatsen. Därmed blir kollektivavtalet än mer attraktivt för seriösa företag samtidigt som det blir svårare att vara oseriös.

Byggföretagen och Byggnads kommer fortsätta att jobba gemensamt i viktiga frågor, till exempel i nya arbetsgrupper om hur branschen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter, attrahera fler kvinnor och öka mångfalden.

– Vi har haft som gemensamt mål att skapa en attraktiv, sund och säker byggbransch. Det finns en styrka av att kunna lösa svåra frågor tillsammans. Detta borde kunna ha löst sig utan att använda varsel och hot om strejk. Den verkliga motståndaren är de företag som gör branschen oseriös, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, är nöjd med avtalet. 

– Det här är ett historiskt avtal, och jag är en mycket stolt förbundsordförande. Där lagstiftarna gick bet klev landets byggnadsarbetare in. Där politiken misslyckades visade Byggnads medlemmar vad ett starkt och enat fackförbund kan åstadkomma. En fråga som vi drivit och fått igenom är att det är slut på stängda grindar så att de regionala skyddsombuden får ökad tillträdesrätt och kan verka fullt ut.

Avtalet har en längd på 29 månader och sista avtalsåret är uppsägningsbart. Det ger en löneökning på 5,4 % fram till 30 april 2023 enligt det märke som sattes av parterna inom industrin tidigare i höstas. Inklusive en pensionsuppgörelse som ger de anställda rätt till pensionsavsättning från 22 års ålder. Dessutom ökas den extra pensionsavsättningen för samtliga.

Avtalet innehåller även en uppgörelse om graviditetslön för gravida som inte kan arbeta vidare då arbetsuppgifterna riskerar skada den gravida eller fostret.

– Att vi fått graviditetslön på plats är viktigt eftersom vi strävar mot ökad jämställdhet och vill jobba med hela befolkningen, säger Johan Lindholm, och tillägger att han även är nöjd med att huvudentreprenörsansvaret fått en uppspeedad effekt. 

– Det är slut på långbänkar nu. 

Med det nya Byggavtalet på plats kommer byggnadsarbetare att få sin nya lön från och med 1 december 2020. 

Överenskommelsen innebär att alla konfliktåtgärder dras tillbaka.

Avtalet i korthet:

Ökade befogenheter för regionala skyddsombud: Byggnads regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.

Huvudentreprenörsansvaret: Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt ett utökat ansvar för huvudentreprenören.

Bättre pension: Uppgörelse enligt märket som ger pensionsavsättning från 22 års ålder. Dessutom ökas den extra pensionsavsättningen för samtliga.

Lön: Löneökningar enligt märket på 5,4 procent fram till 30 april 2023 och en definition av lön och traktamenten som ytterligare förhindrar lönedumping från utländska företag.

Jämställdhet: Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan och arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Övrigt: Avtalet innehåller även en överenskommelse att gränsen för när ersättningen förhandlas av arbetslaget lokalt på arbetsplatsen utökas från 900 till 2500 timmar. Byggnads har dock ett tolkningsföreträde och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt.

Källa: Byggnads