Påskrabatter

Påskrabatter
JURISTKRÖNIKAN: Som beställare eller slutkund kan det nog infinna sig en känsla av att man har fått betala för mycket.

Påskhelgen är inte bara påskägg och sill utan jag brukar också passa på att ordna lite med trädgården om vädret tillåter. Det gjorde det inte år, iskalla vindar och snöbyar omöjliggjorde nödvändigt påtande i rabatterna. Istället fick jag ägna mig åt en annan mindre rolig men lika nödvändig syssla inomhus. Sortering av pappershögar, ja ni vet de där buntarna med allt från reklam för billig prinskorv till dotterns tandläkartid som antingen samlas i en osymmetrisk bunt på köksbänken eller i något modernt pappersställ från IKEA. Det mesta kan man tack och lov bara slänga i papperskorgen när man inser att det är något som borde hanterats för ett halvår sedan eller bara är just ren skräppost. (Vilket delvis förklarar att posten hamnade i just den högen från början).  Sorteringen brukar dock belöna sig med att det dyker upp diverse outnyttjade rabattkuponger som ännu inte löpt ut. Det är allt från 20 % vid köp av nästa strumpbyxa på H&M till 100 kr vid köp av en ny putter. Den senare kupongen tilltalar mig mer. 

Det där med rabatter på olika varor är något som vi konsumenter spontant alltid gillar. Det smyger in en försåtlig känsla av att just jag är lite speciell och att företaget tycker att jag är en så fantastisk kund att jag särskilt ska belönas med en större eller mindre rabatt. Givetvis måste dock erbjudandet utnyttjas inom en ibland snäv tidsram. Jag minns särskilt en butik i stan som hade ett stort sortiment av herrkonfektion bl. a en speciell avdelning med festkläder, där smokings och frackar hängde i långa rader och bjöds och ut till fantastiskt låga priser om man slog till direkt. Det här var för 20 år sedan och eftersom jag då var i den åldern när ens omgivning stadgade sig fanns det skäl att slå till. Jag tänkte att den här chansen kommer inte tillbaka och till en mycket bra rabatt inköptes en kombinerad frack/smoking. Varje gång jag passerat samma butik sedan dess finns samma erbjudande kvar… Det gör mig egentligen inte så mycket för rabatten kom ju mig till del i alla fall. 

Sorteringen av rabattkuponger får mig också att börja fundera på en undanskymd men ibland diskuterad bestämmelse i byggbranschens allmänna bestämmelser, ni vet den där om att en beställare har rätt att tillgodogöra sig de rabatter som en entreprenör eventuellt erhåller vid inköp av olika varor och material i en entreprenad, dock inte s k årsomsättningsrabatter. Det har tidvis diskuterats varför inte även sådana rabatter ska gottskrivas beställaren. Det ska först sägas, bestämmelsen är begränsad och kan bara tillämpas när det inte är fråga om ett fast pris utan enbart när entreprenören skall ersättas på ”löpande räkning” med tillämpning av självkostnadsprincipen. 

I praktiken innebär det att rabatthanteringen främst får betydelse vid utförande av tillkommande arbeten i en entreprenad. Som beställare eller slutkund kan det nog infinna sig en känsla av att man har fått betala för mycket om entreprenören nu har en sådan dold rabatt som bestäms på årsbasis av de inköp som gjorts under året och utifrån volym. Samtidigt inser man lätt att det skulle vara helt ogörligt att i efterhand hantera en reglering i en enskild entreprenad i avvaktan på att fastställa årsomsättningsrabattens storlek och utfall i respektive entreprenad. Trots allt tror jag att de flesta tycker att regleringen känns både sund och rimlig. Lika sunt är det att främja ett hälsosamt leverne och några timmars promenad i vackra landskap kan inte vara fel. Det får bli en ny putter i alla fall, det var ju en så tilltalande rabatt.

Krister Lindgren

Advokat
AG advokat

Relaterade artiklar

Har du alltid vetat att du ville bli entreprenadjurist?
Att häva avtalet skulle aldrig komma på fråga
När får du ändra kostnaderna i entreprenaden?
”Vad sägs om en skopa förutsebarhet?”