Nyheter

Passiv sparidé gav historisk utdelning

Stora Energipriset delasför första gången ut till en kvinna, Ing-Marie Odegren, vd för bostadsbolaget Alingsåshem. Hon har låtit bygga om energislösande hus från miljonprogrammets dagar till moderna passivhus.

När bostadsområdet Brogården i Alingsås byggdes i början av 1970-talet tänkte ingen på energiförbrukning. Det var före oljekriserna och larmen om klimatförändringar. Men nu har 150 av lägenheterna förvandlats från Slösa till Spara. Lika många är under ombyggnad och ytterligare 300 är planerade. Där uppvärmningen tidigare krävde 115 kWh per år och kvadratmeter, har den nu reducerats till 19 kWh. Samtidigt har användningen av varmvatten halverats. Husen har tätats, fått nya fönster, tjockare isolering och värmeväxlare i ventilationssystemen. Dessutom betalar hyresgästerna individuellt för varmvattnet. Men ombyggnaden syftar inte bara till att minska energiförbrukningen. Lägenheterna har moderniserats och anpassats till äldre med funktionshinder. Det är ett långsiktigt projekt som ska göra de gamla lägenheterna attraktiva många år till. På så vis kan investeringarna bli lönsamma, även om de enskilda kostnaderna för att minska energiförbrukningen inte alltid kan räknas hem. – Om äldre kan bo kvar i stället för att tvingas flytta till äldreboende sparar kommunen pengar, menar pristagaren Ing-Marie Odegren. Att just Alingsåshem som första kommunala bostadsbolag omvandlar gamla bostäder till passivhus är till stor del en följd av att Passivhuscentrum, med pionjären Hans Eek som drivkraft, ligger i Alingsås. – Vi har hela tiden följt forskningen och utveckling på området, säger Ing-Marie Odegren som är byggnadsingenjör i grunden. Alla tidigare pristagare var män. Är kvinnor sämre på att spara energi? – Nej, men det här är en ganska manlig bransch. Själv bor Ing-Marie Odegren på en mindre gård och föder upp långhåriga höglandskor. Inget passivhus, men mycket välisolerat försäkrar hon.

Carl Munters fick Energipriset för 26 år sedan

Stora Energipriset delas sedan 1984 ut av konsultföretaget Sweco. Det har främst gått till de som verkat för energisparande i fastigheter och industri. Första pristagaren var Carl Munters för värmeväxlaren. Förra året fick Kenth Arvidsson och Arlanda Energi priset för en energismart affärsmodell.

I motiveringen till årets pris sägs att Alingsåshem ”har med ett väl strukturerat kvalitetsarbete utvecklat passivhuskonceptet och visat värdet av att samordna energieffektivisering med andra renoveringsåtgärder”.