Nyheter

”Passivhus inte <br></br> den bästa lösningen”

— Passivhussystemet kräver betydande underhåll och ger ökade hälsorisker. <br></br> Det säger Christer Harrysson, professor i byggteknik, som i stället förespråkar lågenergihus.

Med lågenergihus kan energianvändningen i småhus sänkas med cirka 30 procent. Till skillnad från passivhus behöver lågenergihus inte heller medföra ökade produktionskostnader.

— Sedan över 20 år tillbaka finns goda erfarenheter av småhus med ”måttlig” isolering, frånluftsventilation, vattenradiatorer samt frånluftsvärmepump för byggnadsuppvärmning och varmvatten, säger Christer Harrysson i ett pressmeddelande.

Dessa lågenergihus har en total energianvändning kring 80-90 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Utformningen är oberoende av fabrikat och ställer inga särskilda krav på projektörer, byggare och boende. Genom att minska tjockleken på isoleringen håller man nere produktionskostnaden och dessutom minskar man risken för mögel- och rötproblem i isoleringen samt i omgivande vinds- och kryputrymmen.

Christer Harrysson menar att passivhus, med extremt tjock isolering och ett kombinerat värme- och ventilationssystem, inte är det bästa sättet att bygga energieffektiva hus.

— Det medför minskat gratisvärmeutnyttjande och systemet kräver dessutom betydande underhåll. Kanalsystemen är vanligen placerade i klimatskärmen med betydande distributionsförluster. Långa tilluftskanaler medför ökade hälsorisker för de boende på grund av föroreningar och betydande underhållskostnader för bland annat kanalrensning och filterbyten, säger Christer Harrysson, som är verksam vid Örebro universitet.

För att uppnå bäst energieffektivitet i småhus bör luft- och värmetillförseln styras rumsvis, anser Christer Harrysson.
— Husen ska förses med radiatorer, frånluftsventilation och frånluftsvärmepump för uppvärmning och varmvatten. Man bör undvika stora glasytor i soliga lägen, dåligt isolerade fönster och energislösande golvvärme, säger han.

Vanliga serieproducerade småhus byggda sedan 1985 har en total energianvändning för värme, varmvatten och hushållsel på 120-130 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

— Enighet råder om att nya hus ska vara täta och välisolerade, dock debatteras hur tjock isolering man ska ha. Det finns framför allt olika uppfattningar om valet av värme- och ventilationssystem inklusive styr- och reglersystem. I många fall har en förväntad energibesparing helt eller delvis uteblivit men i stället har problem med innemiljö och byggskador uppkommit, säger Christer Harrysson.