Nyheter

Passivhus sågas i ny forskning

Passivhusen har hyllats som ett föredöme ur miljösynpunkt. Men de sågas i en ny forskningsrapport. <br></br> Det är en större miljöinsats att köpa ett 70-talshus med fjärrvärme än ett passivhus i Lindås, enligt en avhandling av Anna Joelsson v

Passivhus är välisolerade och behöver inte mycket uppvärmning.
— Men det är faktiskt viktigare vilket uppvärmningssystem man har än hur man bygger husen. Man borde prata mer om hur mycket energi som faktiskt förbrukas än hur mycket husägaren behöver köpa, säger Anna Joelsson, som forskar inom ekoteknik och miljövetenskap vid Mittuniversitetet.

Hon har som i en del i en doktorsavhandling jämfört Sveriges första passivhus i Lindås med en vanlig villa byggd på 70-talet. Hon har tagit med hushållsel, värme och varmvatten i beräkningen.

Ett passivhus byggs med tjocka väggar och värms bland annat av de boendes kroppsvärme. Men värmen återvinns med hjälp av ett aggregat — som drar el.

Anna Joelssons slutsats är att husen i Lindås, som kombinerar el- och soluppvärmning, förbrukar mer primärenergi än ett 70-talshus om det värms med fjärrvärme från kraftvärmeverk. Primärenergi är den mängd råvara som används för att framställa en viss mängd el eller fjärrvärme.

Ett kraftvärmeverk producerar både värme och el av bränslet. Det blir därmed mer effektivt än ett elkraftverk, som bara producerar el ur samma mängd bränsle.

Men Hans Eek, Sveriges främsta förespråkare av passivhus och ansvarig arkitekt för Lindåshusen tycker inte man kan jämföra hus med olika uppvärmningskällor.

— Jämförs passivhusen i Frillesås som använder solvärme och fjärrvärme med 70-talshus som värms med fjärrvärme är passivhusen överlägsna, säger han.

Anna Joelsson tycker visst det går att jämföra.
— Man jämför ju två olika energislag som fyller samma funktion, nämligen att värma huset. Då är det relevant att se hur olika alternativ slår, säger hon.

Hans Eek tycker inte heller att Lindåshusen är ett bra exempel på hur passivhus värms upp. Att el valdes för uppvärmning beror enligt Hans Eek på att det skulle vara lätt att följa upp förbrukningen.

— Jag vet inte hur många av dagens passivhus som värms upp med el, men trenden är att fler och fler väljer fjärrvärme, säger Hans Eek.

Men Byggvärldens granskning visar att de passivhus som Skanska nyligen byggt åt Uddevallahem i princip är lika elberoende som Lindåshusen.
— Jag hade förordat solvärme och pellets om jag hade fått bestämma, är Hans Eeks kommentar.

Anna Joelsson tycker det bör göras en livscykelanalys över husets energiförbrukning. Hänsyn bör tas till hur mycket energi som gått åt vid tillverkning av byggmaterial och byggandet av huset samt till hur mycket energi som går åt för att producera den värme och el som huset ska använda.

— Det görs alldeles för få livscykelanalyser av både konventionella hus och passivhus idag, säger hon.