Nyheter

Pastor tar plats i börsbolagsstyrelse

En pastor i Betlehemskyrkan tar plats i styrelsen för ett fastighetsbolag på börsen. Hon ersätter ett telekomproffs. – Den ekonomiska kompetensen finns ju där. Min erfarenhet är en annan, säger Agneta Wallenstam.

Dottern till grundaren i fastighetsbolaget Wallenstam, Agneta Wallenstam, tar plats i styrelsen för bolaget. Det framgår av kallelsen till bolagsstämman. Den förra Teliachefen Marie-Anne Nivert lämnar styrelsen i Wallenstam vid årsstämman. Enligt kallelsen till stämman faller hon för företagets ålderstreck, 70 år.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Agneta Wallenstam till ny styrelseledamot.

Agneta Wallenstam är dotter till bolagets grundare Lennart Wallenstam och dessutom bolagets näst största aktieägare med 4,31 procent av rösterna i bolaget och 8,08 procent av kapitalet . Därmed är hon god för cirka 650 miljoner kronor. Affärsvärlden når henne i en buss där hon omges av stojiga konfirmander.

– Min bror Hans är vd och så har jag två systrar, en yngre och en äldre.

Har du tillfrågats tidigare om det här uppdraget?

– Nej.

Har dina systrar fått frågan?

– Nej, inte som jag känner till.

Agneta Wallenstam är född 1952 och är utbildad inom kulturantropologi och teologi. Hon arbetar som pastor och vice församlingsföreståndare i Betlehemskyrkans Missionsförsamling i Göteborg, en del av Svenska missionskyrkan. Hon har aldrig tidigare verkat i familjeföretaget:

– Nej. Jag har verkat inom helt andra områden. Jag utbildade mig till socialantropolog och arbetade på Göteborgs museer, på etnografiska. Sedan 1980-talet har jag arbetat som pastor runt om i Göteborg.

Vad tillför du bolaget?

– Den ekonomiska kompetensen finns ju där redan. Min erfarenhet och plattform är en annan. Min erfarenhet och plattform är en annan. Jag tror ju att det är bra om människor i en styrelse kan olika saker .

I kallelsen till stämman skriver bolaget att hennes bakgrund, erfarenhet och kompetens kommer att bli, som det utrycks. ”ett viktigt tillskott till bolaget bl.a. med tanke på bolagets allt mer omfattande arbete med s.k. CSR-frågor (Corporate Social Responsibility).”

– Det är med stor glädje jag upplever detta. Min pappa som startade företaget hade det som en väldigt viktig del. Han fostrade oss i det kan man säga.

Vad mer konkret är det du ska bidra med?

-Vad det handlar om är sponsringen på alla plan plus att man plockat upp de mjuka frågorna och dessutom hur man kan bidra i samhället med den här typen av engagemang, som att värna om personal till exempel.

Några nya grepp?

-Jag tänker mig inte någon kursändring för bolaget.

Finns det andra präster i svenska börsstyrelser?

– Det vet jag inte men det ska jag ta reda på. Jag tror att man efterfrågar våra kunskaper mer och mer.

Du sitter inte i några andra styrelser?

– Nej.

Men du har ett mindre bolag. Dar Attsa? Vad betyder det?

– Fars gåva.

På vilket språk?

– Ryska. Där ligger det arv som jag har fått. Bolaget har ingen verksamhet.