Karriär

Patrik Lundberg får ny chefsroll på Skanska

Patrik Lundberg, Affärsutvecklingschef Skanska Fastigheter Malmö.
Patrik Lundberg, Affärsutvecklingschef Skanska Fastigheter Malmö. Foto: Skanska

Patrik Lundberg har utsetts till ny affärsutvecklingschef för Skanska
Fastigheter Malmö. En nyinsatt roll för att lägga större fokus på mark
och tidiga skeden.

Patrik Lundberg har en lång erfarenhet från Skanska där han har arbetat med Fastighetsutveckling inom marknad, uthyrning och markfrågor.
Patrik Lundberg tillträdde sin nya roll 1 augusti.

– Jag är väldigt glad att Patrik tar sig an denna roll med utökat ansvar. Han har en bred och gedigen erfarenhet inom Fastighetsutveckling och ett starkt engagemang i frågor om framtidens kontorsetableringar. Den kombinationen kommer att bidra positivt till vår fortsatta utveckling, säger Camilla Wieslander, vd Skanska Fastigheter Malmö.

– Jag ser fram emot att få leda arbetet med att initiera nya projektidéer och vidareutveckla vår landbank, som även innefattar att driva planprocesser i nära samarbete med våra projektchefer, samt transaktioner i vår region, säger Patrik Lundberg.